maanantai 23. helmikuuta 2009

HS: Espoon piispa haluaa maahanmuuttajista päättäjiä


Helsingin Sanomat:
Espoon piispa haluaa maahanmuuttajista päättäjiä
23.2.2009


Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka korostaa kirkon aktiivista roolia maanmuuttajien kotouttamisessa ja kouluttamisessa. Tässä Helsingin diakoniaopisto ja Järvenpään seurakuntaopisto ovat uranuurtajia, hän sanoo.

Heikan viesti on, että kirkon tehtävä on aktiivisesti tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja pääsyä yhteiskunnan täysivaltaisiksi osallistujiksi.
[...]
"Kirkolle ja sen jäsenille rasismin vastustaminen on siis totinen paikka", Heikka sanoo.
[...]
Suomalaisen yhteiskunnan ja maahanmuuttajan välillä syntyvissä konflikteissa kirkko on turvapaikan antaja.

Tehtävä sisältyy ohjekirjaan Kirkko turvapaikkana. Turvapaikan tarjoaminen pakolaisille ja maahanmuuttajille on ollut käytäntönä alkuseurakunnasta lähtien. Kirkko voi tarjota turvapaikan äärimmäisenä toimenpiteenä silloin, kun kaikki muut keinot on käytetty.

"Kirkko korostaa kuitenkin avointa yhteistyötä viranomaisten kanssa ja toivoo kansalaiskeskustelua turvapaikan hakeneiden asemasta ja virkamiesten tarvitsemista resursseista", Heikka huomauttaa.

Piispa näkee Suomessa myös rakenteellista rasismia. Päätöksentekijät kuuluvat yleensä kantaväestöön, ja lainsäätäjinä ja virkamiehinä on hyvin vähän etnisten ryhmien edustajia.

"Rakenteissa ilmenevä rasismi on Suomessa usein tahatonta. Ei vain tullut mieleen on usein kuultu lause, kun virkamieheltä kysytään, miksi hän ei ole ottanut huomioon maahanmuuttajan näkökulmaa."

Kulttuurisesti ja sosiaalisesti suvaitsevan Suomen rakentamisessa tarvitaan Heikan mukaan "uussuomalaisten" tietotaitoa.

"Olisi välttämätöntä saada maahanmuuttajia poliittiseen päätöksentekoon. Tämä periaate koskee myös kirkon omaa lainsäädäntöä ja päätöksentekoa."

Kirkon tämän vuoden Yhteisvastuukeräys sytytti netissä rasistista keskustelua, koska keräyksen yksi tavoite on työllistää maahanmuuttajia. Piispaa runsas palaute ei yllättänyt.

"Yhteiskuntamme on muuttumassa monikulttuuriseksi, ja suuret muutokset herättävät aina suuria tunteita. Palaute osoittaa, että on tärkeätä käydä keskustelua ja antaa eri näkemyksille mahdollisuus kohdata toisiaan."

Heikka muistuttaa, että keräyksen sivuille tulleista 2 300 palautteesta valtaosa kannattaa maahanmuuttajien työllistämistä. Kymmen prosenttia palautteesta on ollut rasistista.