tiistai 17. helmikuuta 2009

Uusi Suomi: Amnesty ärähti ulkomaalaislaista

Amnesty Internationalin Suomen osasto vastustaa aikeita tiukentaa uuteen ulkomaalaislakiin sisältyvää humanitaarisen suojelun käsitettä. Järjestön mielestä Suomi ei saa laskea suojelua Euroopan unionin määrittelydirektiivin minimitasolle, vaan sen tulee hyväksyä nykyisen lakiesityksen humanitaarisen suojelun pykälä sellaisenaan. Amnesty muistutti hallituksen sitoutuneen direktiivin minimitasoa lievempään suojelun määritelmään.

Uusi Suomi:
Amnesty ärähti ulkomaalaislaista
17.2.2009

YLE Uutiset:
Amnesty: Ulkomaalaislaissa säilytettävä kansainvälisen suojelun taso
17.2.2009

Amnesty Internationalin tiedote:
Kansainvälisen suojelun tasoa ei saa heikentää ulkomaalaislaissa
17.2.2009


Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on huolissaan eduskunnan käsittelyyn tänään tulevasta ulkomaalaislain muutosesityksestä. Amnestyn Suomen-osasto korostaa, että Suomen tulee säilyttää lainsäädännössämme vakiintunut kansainvälisen suojelun taso, eikä heikentää sitä.

Hallituksen esityksen taustalla on Euroopan unionin määrittelydirektiivi, joka edellyttää ulkomaalaislain muuttamista joiltain osin. Keskeisin asia, jota direktiivi koskee, on se, kenen katsotaan olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa.

Amnestyn mukaan Suomen ulkomaalaislain perusteella on jo aiemmin ollut mahdollista myöntää turvapaikka tai oleskelulupa suojelun tarpeen perusteella. Suojelun tarve on määritelty laajemmin kuin direktiivissä. Nämä aiemmat direktiivin ulkopuolelle jääneet perusteet kerättiin lakiesityksessä niin sanottuun humanitaarisen suojelun pykälään.

– Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, hallituksen esitys ei siis olisi laajentanut aiempaa suojelun tasoa, Amnesty huomauttaa tiedotteessaan.

Amnestyn mielestä on tärkeää, että humanitaarisen suojelun pykälä tulee heikennettynäkin kirjattua lakiin, vaikka hallintovaliokunta ei pykälää hyväksynytkään.

Amnesty pitää erittäin huolestuttavana sitä, että esityksen käsittelyn aikana valiokunta katsoi, että Suomen lain määrittelemän suojelun tason ei lähtökohtaisesti tulisi olla direktiivin tasoa laajempi.

– On tärkeää ymmärtää, että EU:n direktiivit edustavat säätelyn minimitasoa, jonka alle mikään jäsenvaltio ei kansallisessa lainsäädännössä saa mennä, sanoo Amnestyn ihmisoikeustyön johtaja Taina Järvinen.

– Suomi on aina korostanut sitä, että Suomen lainsäädännössä vakiintunut suojelun taso säilytetään eikä sitä lasketa direktiivien minimitasolle. Tämän lupauksen hallitus lunasti esityksessään ja tähän periaatteeseen on kaikkien poliittisten päättäjien jatkossakin sitouduttava.