tiistai 24. helmikuuta 2009

Ilta-Sanomat: Vanhanen jyrähti rasismista

Hallituksen politiikkariihen kannanotto (pdf) 24.2.2009
Ilta-Sanomat/STT: Vanhanen jyrähti rasismista
Iltalehti/STT: Vanhanen: Rasismilla ei sijaa Suomessa
Uusi Suomi/STT: Turvapaikkojen väärinkäytökset halutaan kitkeä
Helsingin Sanomat: Hallitus kiristää turvapaikkapolitiikkaa
MTV3: Hallitus kiristää turvapaikkapolitiikkaa


STT:

Hallitus aikoo käytännössä kiristää turvapaikkapolitiikkaa. Hallitus linjaa politiikkariihen kannanotossaan, että Suomen turvapaikkapolitiikkaa kehitetään mahdollisimman yhteneväiseksi muiden pohjoismaiden kanssa. Tavoitteena on vähentää perusteettomasti turvapaikkaa hakevien määrää.

Selvitys turvapaikkapolitiikasta laaditaan kevään aikana. Sen pohjalta hyväksytään tarvittavat toimet kuluvan vuoden aikana.

Hallitus teki pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) suulla selväksi, mitä hallitus ajattelee rasismista.

-Rasismilla ei ole kerta kaikkiaan pienintäkään jalansijaa Suomessa, hän korosti.

Hallitus jatkaa valmisteluja palautussopimusten solmimiseksi Afganistanin ja Irakin kanssa.

Samaten hallitus toimii aktiivisesti EU:n turvapaikkapolitiikan yhtenäistämiseksi. Hallitus vaatii myös, että kaikissa jäsenmaissa noudatetaan yhteisiä vähimmäissääntöjä.

Tarkoituksena on myös lisätä määräaikaisesti resursseja turvapaikkatutkinnan ruuhkien purkamiseksi. Lisäksi tehostetaan hakijoiden iänmääritystä sekä lisätään kielitestejä.

Kehysriihessä keväällä on esillä usean vuoden ohjelma maahanmuuttajien työllistymisen palvelujen parantamiseksi.-------------

Helsingin Sanomat:

Hallitus selvittää onko Suomella muista Pohjoismaista poikkeavia vetovoimatekijöitä, joiden takia Suomeen tulee turvapaikanhakijoita enenevässä määrin. Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) huomautti tiistaina illalla hallituksen politiikkariihen yhteydessä, että turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi erityisesti viime vuoden lopulla.

Hallitus aikoo loppukaudellaan yhtenäistää Suomen turvapaikkapolitiikkaa muiden Pohjoismaiden kanssa. Tavoite on vähentää perusteettomasti turvapaikkaa hakevien määrää.

"Maahanmuuttoasioista pitää pystyä puhumaan oikeilla nimillä", Vanhanen sanoi.

Hallituksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Hallitus tehostaa rasismin torjuntaa, rasististen rikosten tutkintaa sekä laittomien työehtojen valvontaa ja sitoutuu näissä kysymyksissä nollatoleranssiin.

-----------------

Hallituksen kannanotto:

5. Maahanmuuttopolitiikka ja kotouttaminen

Hallituksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Hallitus tehostaa rasismin torjuntaa, rasististen rikosten tutkintaa sekä laittomien työehtojen valvontaa ja sitoutuu näissä kysymyksissä nollatoleranssiin.

Hallitus päättää kehysriihessä maahanmuuttajien nopeaan työllistymiseen tähtäävästä usean vuoden ajalle ajoittuvasta toimenpideohjelmasta mukaanlukien pääkaupunkiseudun aiesopimuksesta. Ohjelmassa otetaan huomioon lisääntynyt tarve maahanmuuttajille tarjottavien palvelujen vahvistamiseen erityisesti suurissa kaupungeissa.

Hyödynnetään entistä laajemmin rekrytointia EU-maista, mukaanlukien työvoimakapeikkojen täyttämiseen. Työperusteisen maahanmuuton osalta, kun työvoiman tarpeen arvioidaan väestön ikärakenteen muutoksen johdosta, keskitetään resurssit yksittäisiin soveltuviin lähtömaihin.

Työperäistä maahanmuuttoa toteutetaan siten, että lähtömaan omat tavoitteet otetaan huomioon ja siten, että välitysorganisaatioiden toimintaa pystytään valvomaan.

Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla Suomessa korkea-asteella opiskelleita ja valmistuneita muiden maiden kansalaisia kannustetaan jäämään Suomeen töihin. Kansalaisuuslakia muutetaan niin, että puolet Suomessa opiskeluajasta voidaan ottaa huomioon kansalaisuuden saamiseksi vaadittavaa asumisaikaa laskettaessa.

Turvapaikkapolitiikan kehittäminen

Hallitus kehittää Suomen turvapaikkapolitiikkaa kansainvälisten sopimusten sekä EU-lainsäädännön puitteissa. Hallitus yhdenmukaistaa Suomen turvapaikkapolitiikan linjauksia ja käytäntöjä mahdollisimman yhteneviksi muiden Pohjoismaiden kanssa tavoitteena perusteettomasti turvapaikkaa hakevien vähentäminen. Turvapaikkapolitiikkaa koskeva selvitys laaditaan kevään 2009 aikana ja sen pohjalta hyväksytään tarvittavat toimenpiteet vuoden 2009 aikana.

Jatketaan valmisteluja palautussopimusten solmimiseksi Afganistanin ja Irakin kanssa. Hallitus toimii aktiivisesti EU:n turvapaikkapolitiikan yhtenäistämiseksi ja edellyttää, että kaikissa jäsenmaissa noudatetaan yhteisiä vähimmäissääntöjä.

Hallitus varautuu määräaikaisesti lisäämään resursseja turvapaikkatutkinnan ruuhkien purkamiseksi. Lisäksi tehostetaan hakijoiden iänmääritystä sekä lisätään kielitestejä.