keskiviikko 18. helmikuuta 2009

Turun Sanomat: Maahanmuuttoviraston johtaja ehdottaa huijareiden paljastamista kielitestillä

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan viime vuonna turvapaikanhakijoina Suomeen tulleet somalialaiset hakevat 3 000 - 4 000 perheenjäsenelleen oleskelulupaa Suomesta perheiden yhdistämisen perusteella. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan somalialaiset hakevat perheen yhdistämistä keskimäärin neljälle henkilölle.

Turun Sanomat:
Maahanmuuttoviraston johtaja ehdottaa huijareiden paljastamista kielitestillä
Viime vuonna tulleet somalialaiset hakevat oleskelulupaa 4 000 perheenjäsenelle
18.2.2009


Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo näkee Suomessa tarvetta lisätä etenkin Somaliasta tulevien turvapaikanhakijoiden kielitestausta. Testillä selvitettäisiin heidän todellinen kotipaikkansa.

Tämän hetkisen käytännön mukaan Etelä- ja Keski-Somaliaan ei palauteta Suomesta turvapaikanhakijoita, vaan sieltä kotoisin oleville myönnetään vähintään oleskelulupa suojelun tarpeen perusteella alueen levottomuuden ja aseellisten selkkausten vuoksi.

Suhteellisesti rauhallisemmilta alueilta Somalian pohjoisosista, erityisesti Somalimaasta tuleville sen sijaan ei pääsääntöisesti myönnetä oleskelulupaa ilman todistettavaa toimeentuloa.

Esiin on noussut tarve selvittää lähtöpaikka aiempaa paremmin, sillä yhä useammin myös rauhallisemmilta alueilta tulevat hakijat kertovat tulevansa erittäin levottomasta Mogadishusta tai muualta Etelä- tai Keski-Somaliasta.

Oikean kotipaikan selvittäminen on lähes poikkeuksetta vaikeaa, sillä useimmilla ei ole mukanaan minkäänlaisia henkilöllisyyspapereita.

- Poliisin kanssa on ollut tietyllä tapaa puhetta, että kielitestauksen lisäämistä voisi harkita. Itse olen tuonut esiin toiveen, että sitä käytettäisiin enemmänkin, Repo sanoo.
[...]
Viime vuonna 148 somalialaiselle myönnettiin oleskelulupa suojelutarpeen eli juuri kotiseudun yleisten väkivaltaisuuksien perusteella.

Päätöksiä annettiin yhteensä 321. Turvapaikkoja ei myönnetty yhtäkään, sillä esimerkiksi varsinaisia vainon perusteita ei katsottu löytyvän.

Tällä hetkellä Maahanmuuttovirasto käsittelee viime kesänä jätettyjä hakemuksia.

Loppuvuonna 2008 nopeasti lisääntyneitä hakemuksia ei ole vielä ehditty tutkia.

----------------

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan viime vuonna turvapaikanhakijoina Suomeen tulleet somalialaiset hakevat 3 000 - 4 000 perheenjäsenelleen oleskelulupaa Suomesta perheiden yhdistämisen perusteella.

Suomesta haki turvapaikkaa viime vuonna 1 181 somalialaista, toiseksi eniten 1 255 irakilaisen turvapaikanhakijan jälkeen.
[...]
- On selvää, että jos tulee paljon turvapaikanhakijoita, perhesidehakemukset lisääntyvät. Somalialaisille on tyypillistä, että hakemus perheen yhdistämisestä tehdään, ylitarkastaja Leena Turku Maahanmuuttovirastosta kertoo.

- Perheiden yhdistämisessä ei ole kiintiöitä, vaan jokainen, joka on saanut jatkuvan oleskeluluvan, on oikeutettu hakemaan yhdistämistä, hän huomauttaa.

Arviolta yli 90 prosenttia somalialaisista turvapaikanhakijoista tekee perhesidehakemuksen oleskeluluvan saatuaan. Usealla Suomeen tulevalla on jo perhe kotimaassa, tai täällä aikuistuvat nuoret menevät naimisiin kotimaassa olevan henkilön kanssa,
[...]
- Jos edellytykset täyttyvät entistä useampien kohdalla, on tietysti mahdollista, että määrät kasvavat räjähdysmäisesti, Turku toteaa ykskantaan. Hän ei kuitenkaan innostu arvioimaan perheiden yhdistämisen myötä jättiläismäisestä maahanmuuttovirrasta maalaillun ”kauhukuvan” todennäköisyyttä.

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan somalialaiset hakevat perheen yhdistämistä keskimäärin neljälle henkilölle. Somalialaisperheiden tavanomainen koko on turvapaikkaa hakevista kansallisuuksista suurimmasta päästä.

Kasvanut somalialaisten turvapaikanhakijoiden määrä on vaatinut erityisjärjestelyjä perhesiteiden selvityksen suhteen. Yleensä Suomen edustustot ulkomailla hoitavat tarvittavan tiedonkeruun, mutta somalialaisten korkean luku- ja kirjoitustaidottomuuden vuoksi suuri osa tarvittavista tiedoista joudutaan hankkimaan kirjallisten selvitysten sijaan suullisilla haastatteluilla.

Suomesta onkin jouduttu tekemään ”ruuhkanpurkumatkoja” eli perheenyhdistämistä odottavien haastattelumatkoja. Turku itse on tehnyt seitsemän perhesiteitä selvittävää haastattelumatkaa Etiopian Addis Abebaan vuoden 2005 jälkeen. Suomessa on kaupungissa suurlähetystö.