torstai 5. helmikuuta 2009

HS: Helsingin maahanmuuttajaperheistä joka neljäs saa toimeentulotukea

Helsingin Sanomat: Helsingin maahanmuuttajaperheistä joka neljäs saa toimeentulotukea 5.2.2009

Helsingin maahanmuuttajatalouksista 27 prosenttia sai toimeentulotukea vuoden 2007 aikana. Suomen- ja ruotsinkielisistä talouksista toimeentulotukea sai kymmenesosa.

Helsingin sosiaaliviraston asiakkaana oli yli 34 000 toimeentulotukea saavaa perhettä tai ihmistä vuonna 2007. Nämä saivat toimeentulotukea yhdestä kuukaudesta kokonaiseen vuoteen.

Toimeentulotukea saaneista 21 prosenttia oli talouksia, joissa perheen pää, eli toimeentulotukea hakenut ihminen, puhui jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.

Helsingin väkiluvusta muunkielisten osuus on kahdeksan prosenttia.

Yleisin kieli oli venäjä, jota puhui kuusi prosenttia kaikista toimeentulotuen asiakkaista.

"Venäläisväestö painottuu voimakkaammin vanhimpiin ikäluokkiin. Nuoria on vähemmän kuin muissa maahanmuuttoryhmissä", Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkija Suvi Linnanmäki sanoo.

Linnanmäen artikkeli maahanmuuttajien toimeentulotuesta julkaistaan tänään torstaina tietokeskuksen kirjassa Kaupunkiköyhyyden monet kasvot.

Muista kielistä ei ole saatavissa täsmällistä tietoa. Kieliryhmät ovat niin pieniä, että niistä ei pysty tietoturvasyiden takia koostamaan toimeentulotukitietoja.

Linnanmäki kuitenkin päättelee, että yksi merkittävä ryhmä ovat somaliaa puhuvat. Päätelmän perustana ovat somalitaustaisten korkea työttömyysaste sekä se, että toimeentulotukea saavien maahanmuuttajatalouksien joukossa on huomattavan paljon suurperheitä.

Toimeentulotukea saavat maahanmuuttajat ovat olleet käytännössä Suomessa vähintään kolme vuotta, sillä luvuissa eivät ole mukana ihmiset, jotka ovat vastaanottokeskuksissa, maahanmuuttoyksiköissä tai kolmen vuoden kotouttamistuen piirissä.

Linnanmäki tekee parhaillaan toista tutkimusta, jossa seurataan vuosina 1989–1993 Suomeen tulleiden maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille.

"Pakolaistaustaiset ryhmät ovat saavuttaneet merkittävästi muita ryhmiä työllisyydessä", Linnanmäki sanoo.