perjantai 20. helmikuuta 2009

Länsi-Savo: Maahanmuuttoon arkipäivää

Länsi-Savon pääkirjoituksen mukaan Suomessa puhutaan maahanmuutosta liian mustavalkoisesti. Sekä työhön tulijat että turvapaikkaa hakevat pitää ottaa asiallisesti vastaan.

Länsi-Savo:
Maahanmuuttoon arkipäivää
20.2.2009


Eduskunnan käsittelyyn tullut ulkomaalaislain uudistus sekä keskustelu joidenkin perussuomalaisten kannattajien lausunnoista ovat nostattaneet tunteita.

Ulkomaalaislain uudistuksessa on kyse siitä, milloin turvapaikan hakijalle voidaan myöntää oleskelulupa. Lakimuutos ei ole tuomassa suurta mullistusta nykytilanteeseen.

Oleskelulupa voidaan jatkossa myöntää humanitaarisen suojelun perusteella, kun turvapaikkaa ei anneta, mutta kotimaahan ei esimerkiksi maan huonon turvallisuustilanteen perusteella voi palata. Eduskunta ei kuitenkaan halua hyväksyä hallituksen esitystä siitä, että hakijalle annettaisiin heti jatkuva oleskelulupa, joka muun muassa toisi oikeuden perheen yhdistämiseen.

Merkittävä periaatteellinen muutos on se, että tilapäisenkin oleskeluluvan saanut voi ryhtyä heti tekemään ansiotyötä. Nyt se ei ole mahdollista ensimmäisen vuoden aikana.

Suomi on muuhun Eurooppaan ja Pohjoismaihin verrattuna kovin yksiniittinen maa. Perinteiset vähemmistömme ovat pieniä, ja ulkomailla syntyneitä asuu koko maassa tällä haavaa noin 200 000 eli vain nelisen prosenttia koko väestöstä.

Kaiken lisäksi koko ulkomaalais- ja maahanmuuttokeskustelu on edelleen surkuhupaisan mustavalkoista. Ulkomaalaisia joko ihannoidaan tai sitten heitä vihataan. Ulkomaalaisten tuloa vastustetaan joko siksi, että he vievät valtaväestöltä työt tai siksi, etteivät he tee työtä. Pakolaisuus ja ulkomaalaisuus menevät suloisesti sekaisin.

On korkea aika oppia suhtautumaan asiaan nykyaikaisesti ja ennakkoluulottomasti. Maahanmuuttoa on monenlaista, ja maahanmuutossa on kyse monesta erillisestä asiasta.

Meille tulee jatkuvasti eri alojen asiantuntijoita töihin. Pohjoismaiden ja toisten EU-maiden kansalaiset saavat varsin vapaasti tulla Suomeen työskentelemään tai opiskelemaan. Toisaalta Suomi antaa kansainvälisten sopimusten mukaisesti suojelua turvapaikkaa hakeville.

Maahanmuutosta on pystyttävä puhumaan luontevasti ja arkipäiväisesti ja ilman ylimääräisiä tunnelatauksia. Suomi tarvitsee ulkomaalaisia töihin, mutta meidän on myös kohtuullista auttaa hätää kärsiviä. Kummassakin tapauksessa tulokkaat on osattava ottaa vastaan asiallisesti.