torstai 19. helmikuuta 2009

Ilta-Sanomat: Tutkimus: Maahanmuuttajiin suhtaudutaan positiivisemmin


Ilta-Sanomat:
Tutkimus: Maahanmuuttajiin suhtaudutaan positiivisemmin
19.2.2009

Uusi Suomi:
Maahanmuuttajiin suhtaudutaan aiempaa positiivisemmin
19.2.2009

Helsingin kaupungin tiedote:
Asenteet ulkomaalaisia kohtaan muuttuneet myönteisemmiksi
19.2.2009

Magdalena Jaakkolan tutkimus:
Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta
Asennemuutokset 1987–2007


Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin on muuttunut positiivisemmaksi 1990-luvun alun jälkeen. Tutkimuksen mukaan kolme neljästä olisi toissa vuonna ottanut Suomeen lisää ulkomaalaisia työnhakijoita tai olisi pitänyt työnhakijamäärät entisellään.

Pakolaismääriä olisi kasvattanut tai pitänyt ennallaan 64 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Suurissa kaupungeissa maahanmuuttajiin suhtauduttiin positiivisemmin kuin maaseudulla ja pienissä kaupungeissa. Kuitenkin Vantaalla asenteet pakolaisia, erityisesti somaleja, kohtaan ovat kiristyneet vuodesta 1998.

Maahanmuuttajaryhmistä myönteisimmin suhtauduttiin virolaisiin. Negatiivisimman arvion tutkimuksessa saivat somalit.

Kuntoutussäätiön erikoistutkija Magdalena Jaakkola tutki maahanmuuttoon liittyviä asenteita vuosina 1987-2007 tehdyillä koko väestöä edustavilla haastattelututkimuksilla.