keskiviikko 4. helmikuuta 2009

HS: Turvapaikanhakijoista ei enää selvitä nykyisillä voimavaroilla

Helsingin Sanomien pääkirjoituksen mukaan Suomen nykyinen pakolaispolitiikka tarvitsee uudelleenarviointia. Turvapaikkahakemusten käsittely ja vastaanottokeskukset ovat ruuhkautuneet. Lähinnä muiden Pohjoismaiden tiukentuneen turvapaikkakäytännön takia Suomeen on tulossa lähivuosien aikana jopa kymmeniä tuhansia somalialaisia, irakilaisia ja afganistanilaisia. Ellei linjanvetoa tehdä nyt, on tilanne muutaman vuoden päästä saattanut karata käsistä.

Helsingin Sanomat:
Turvapaikanhakijoista ei enää selvitä nykyisillä voimavaroilla
4.2.2009

[...]
Viime vuonna tapahtui merkittäviä asioita, joilla voi olla kauaskantoiset seuraukset. Muutos edellisiin vuosiin oli suuri. Vuonna 2007 Suomeen saapui 1 505 turvapaikanhakijaa, ja sitä ennen hakijoiden määrä oli muutaman vuoden ollut laskussa.

Tammikuussakin Suomeen saapui noin 500 uutta turvapaikanhakijaa. Jos luvut pysyvät kuukaudesta toiseen tällaisina, tänä vuonna Suomeen saapuu noin 6 000 turvapaikanhakijaa. Toinen viime vuoteen liittyvä merkittävä muutos oli yksin saapuneiden alaikäisten määrän voimakas kasvu. Viime vuoden aikana Suomeen tuli 647 alaikäistä yksin, noin seitsemän kertaa enemmän kuin aiempina vuosina.

Maahanmuuttoviranomaiset eivät osaa sanoa yksiselitteistä syytä siihen, miksi turvapaikanhakijoiden määrä kääntyi kasvuun viime vuonna. Muutosta saattaa selittää se, että Ruotsissa ja Norjassa maahanmuuttopolitiikka on tiukentunut.

Ruotsissa on nyt oikeusistuimissakin testattu uusi linja, jonka mukaan turvapaikan tai oleskeluluvan saannin ehdoksi ei enää riitä se, että henkilö saapuu turvattomalta alueelta, vaan hänen täytyy pystyä osoittamaan henkilökohtainen suojeluntarve.

Norjassa puolestaan muutettiin kesällä linjaa siten, että lähellä täysi-ikäisyyttä olevan alaikäisen turvapaikanhakijan muu perhe ei voi enää automaattisesti saapua maahan hänen perässään. Norjan tekemän uuden linjauksen arvioidaan heijastuneen suoraan Suomeen saapuvien alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrään. Suuri osa tänne saapuvista turvapaikanhakijoista on tullut EU-alueelle toisen unionimaan kautta ja lähtenyt sieltä eteenpäin etsimään uutta oleskelumaata. Tässä liikenteessä tiedot maiden linjauksista leviävät nopeasti.

Somaliasta kotoisin olevien, erityisesti alaikäisten, turvapaikanhakijoiden määrän kasvu merkitsee automaattisesti sitä, että oleskeluluvan saavien somalien määrä kasvaa lähivuosina. Nykyisten lukujen perusteella maahanmuuttoviranomaiset arvioivat, että kolmen–neljän vuoden kuluttua Suomeen saapuu vuosittain noin 4 000 somalia. Arvio perustuu oletukseen, että Suomeen tulevien somalien perheetkin saapuvat tänne. Heillä on siihen ulkomaalaislakiin kirjattu humanitaarinen oikeus. Jos laskelmat pitävät paikkansa, somaliyhteisön koko kaksinkertaistuu muutamassa vuodessa. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 10 000 somalitaustaista ihmistä.
[...]
Monet tänne saapuvista somaleista ovat luku- ja kirjoitustaidottomia, ja perheet ovat suuria. Heidän kotouttamisensa vaatii merkittävää lisäpanostusta.
[...]
Turvapaikkahakemusten käsittely on jo nyt pahasti ruuhkautunut.

Nyt on aika pysähtyä ja tehdä arvio Suomen turvapaikkapolitiikasta ja sen suhteesta läheisten maiden politiikkaan. Jos tätä linjanvetoa ja voimavarojen punnintaa ei tehdä nyt, tilanne on saattanut jo muutaman vuoden kuluttua karata käsistä.