lauantai 27. marraskuuta 2010

Tamperelainen: Omatkin tuomitsevat pitserian tuhopolton

Tamperelainen: Omatkin tuomitsevat pitserian tuhopolton 27.11.2010

Tampereen kurdiyhteisö toivoisi ihmisten ymmärtävän, ettei Hämeenkadun tuhopoltto liity maahanmuuttajataustaan.

Olo on surullinen. Toivo elää siitä, että nyt julki tulleet epäilyt eivät olisi totta.

– Ei mikään yhteiskunta tai uskonto salli tällaista tekoa, jossa sivulliset menettävät henkensä ja vielä paikassa, jota he pitävät paikoista turvallisimpana, omassa kodissa. Tämä tapaus ei kuulu mihinkään kulttuuriin, toteaa Tampereen kurdiyhdistyksen edellisvuosien puheenjohtaja Aziz Sheikhani.

Hän ei tunne Voimantalon tuhopoltosta epäiltyjä kurditaustaisia henkilöitä, sillä he eivät ole olleet Tampereella yhteydessä yhdistykseen tai sen jäseniin.

– Ravintolayrittäjiä ei useinkaan näe yhteisissä tapaamisissa tai seminaareissa, koska he tekevät lähes ympäripyöreitä työpäiviä ja oma arki jää vähemmälle.

Kurdiyhteisö tuomitsee teon yksiselitteisesti.

– Kenenkään elämää ei voi tuhota omiin tarkoitusperiinsä.

Sheikhani pelkää , että ääripäät tulevat käyttämään tätä tapahtumaa hyväkseen. Se näkyy esimerkiksi netin nimettömillä keskustelupalstoilla.

– Syyllistetään kaikki maahanmuuttajat ja tässä tapauksessa ehkä yksi ryhmä, kurdit. Jokainen ihminen on itse vastuussa teoistaan, oli hän sitten suomalainen tai maahanmuuttaja.

Ketään ei ole vielä Hämeenkadun palosta tuomittu, ja Suomessa kukaan ei ole syyllinen ennen oikeudenkäyntiä, vaikka poliisin näytöt lienevät vahvoja.

– Uskon siihen, ettei ihminen halua tuottaa tuskaa itselleen tai muille.

Jos syyllisyys osoitetaan, Sheikhanin mielestä on tärkeää, että asia tutkitaan kunnolla, myös motiivi, ja että käytäisiin avointa keskustelua.

– Miksi he ovat joutuneet ja päätyneet tällaiseen? Pitäisi tutkia laajemmin myös muut tapahtumat, jotta saataisiin selville, missä on mennyt pieleen, mitä asialle voitaisiin tehdä, ettei tällaista tapahtuisi. Pelkkä puhuminen rasismista tai omistajasta ei vie asiaa mihinkään suuntaan. Eivät suomalaisetkaan vastaa kollektiivisesti toistensa rikoksista.

Aziz Sheikhani kertoo kritisoineensa jo pitkään nykyisenlaajuista pitseriayrittäjyyttä.

– Kun tässä yhteiskunnassa on niin paljon muitakin töitä. Ravintolatyöhön pääsee ilman koulutusta, kielitaitoa ei tarvita, vain muutamalla sanalla pärjää. Jos tekee vielä pimeästi töitä, rahaa tulee helpolla.

Lähes samaan hengenvetoon hän kritisoi sitä, miksi yhteiskunta suorastaan ylpeilee sillä, että maahanmuuttajat ovat yritteliästä väkeä ja perustavat paljon yrityksiä. Hän kertoo työssään kuulleensa näitä ilmaisuja suoraan päättäjien suusta.

– En väheksy sitä työtä, se on rankkaa, mutta miksi yhteiskunnan taholta sitä suositaan, kun varsinkin nuorten kannattaisi hankkia hyvä kielitaito ja koulutus? Lähtökohtana oleskeluluvan saamiseen pitäisi olla tehokas ohjaus.

Sheikhanin mielestä jokaisen pitäisi tuntea olevansa osa tätä yhteiskuntaa.

– Uskon syvällä sisällämme olevamme yhteiskunnan jäseninä vastuussa itsestämme ja ympäristöstämme.

Toisaalta hän myöntää, että työpaikan saanti ei korkeallakaan koulutustasolla ole helppoa. Hänellä on siitä omakohtaista kokemusta. Viiden vuoden kansalaisuuden, hyvän kielitaidon, tohtorin väitöskirjan teon, aineenopettajaksi valmistumisen jälkeen hän uskoo, että koulutusta vastaava ura aukenee joko opettajana yliopistossa tai muualla.

Aziz Sheikhani

- Iranin kurdi

- Suomen kansalainen 2005

- vaimo ja kolme lasta

- yhteiskuntatieteiden maisteri, tohtorintutkinnon väitöskirja teossa, aineenopettajan pätevyys tämän vuoden aikana

- vapaa toimittaja, kääntäjä, tulkki, tutkimusassistentti, luennoitsija ja asiantuntija

- mukana useissa maahanmuuttajien kotoutumiseen tähtäävissä hankkeissa, yhdistyksissä ja valtakunnallisessa neuvottelukunnassa

Kuvateksti:
Tamperelainen Aziz Sheikhani pelkää, että ääripäät käyttävät Hämeenkatu 10:n tapausta hyväkseen esimerkiksi netissä.