tiistai 30. marraskuuta 2010

Husein Muhammed: Sharia-menettely ei olisi sovittelua

Uusi Suomi: Husein Muhammed: Sharia-menettely ei olisi sovittelua 30.11.2010

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi haluaa selvittää mahdollisuutta soveltaa islamilaista sharia-oikeutta Suomessa. Sasin mukaan muslimit sitoutuisivat helpommin uskonnollisen sovittelijan tekemiin ratkaisuihin. Sasin mielestä shariaa voisi soveltaa, kun se ei ole ristiriidassa Suomen lakien kanssa. Shariaa olisi tarkoitus soveltaa etenkin perheasioihin kuten avioeroon ja perinnönjakoon.

Kuitenkin juuri perheoikeuden osalta sharia on perustavanlaatuisesti ristiriidassa länsimaisen oikeusjärjestelmän kanssa, johon kuuluu keskeisesti tasa-arvon periaate. Sharian mukaan naiset ovat periaatteessa koko elämänsä ajan holhouksenalaisia: ensin he ovat oman perheensä miesjäsenten holhouksessa ja myöhemmin oman miehensä.

Miehellä on lähtökohtaisesti oikeus erota vaimostaan syytä ilmoittamatta, kun taas vaimon on esitettävä "hyväksyttävä" syy erovaatimukselleen. Suomen lain mukaan osapuolten ei tarvitse perustella erohakemustaan viranomaisille. Sharian mukaan lapset päätyvät avioerossa yleensä miehelle. Muslimimies voi mennä naimisiin myös toisuskoisen – ainakin juutalaisen tai kristityn – kanssa, kun taas musliminainen voi avioitua vain muslimimiehen kanssa.

Perinnönjaossa nainen saa sukulaiseltaan sharian mukaan puolet siitä, mitä samassa sukulaisuussuhteessa oleva mies. Todistelussa kaksi naista vastaa yhtä miestä ja niin edelleen.

Sharian soveltamista länsimaissa on perusteltu uskonnonvapaudella ja shariaan turvautumisen vapaaehtoisuudella. Esimerkiksi Britanniassa on sharia-välitystuomioistuimia, jotka käsittelevät asian, jos kaikki osapuolet suostuvat siihen. Suostumuksen jälkeen annettava päätös sitoo kaikkia osapuolia. Sharia-välitystuomioistuimet ovat herättäneet paljon huomiota ja kritiikkiä, vaikka muun muassa juutalaisten beth din -tuomioistuimilla on jo pitkään ollut vastaava asema samassa maassa.

Kanadassa kaavaillut sharia-tuomioistuimet eivät sen sijaan ole saaneet lupaa aloittaa toimintaansa. Luvan myöntämättä jättämistä on pidetty osoituksena islamofobiasta ja muslimivastaisuudesta sekä islamin ja lännen vastakkainasettelusta. Todellisuudessa Kanadassa sharian käyttöönottoa on vastustanut kiivaimmin juuri maan muslimien naisjärjestö.

Myös sharia-menettelyn "vapaaehtoisuus" on muslimeille vain näennäistä. Kun tarjolla olisi "Jumalan lain" mukaan tuomitseva tuomari, muslimi ei voi saattaa asiaansa "vääräuskoisten" (maallisten tuomioistuinten) ratkaistavaksi – saati vaatia heiltä "jumalallisen tuomion" muuttamista – joutumatta häpeään ja syntiin "uskonveljiensä ja -sisartensa" silmissä.

Esimerkiksi Kanadassa käydyissä keskusteluissa on ilmennyt, että joidenkin sharian kannattajien mielestä jokaisen "oikean" muslimin tulisi ehdottomasti turvautua sharia-välitystuomioistuimiin eikä viedä asiaansa maallisiin tuomioistuimiin. Jotkut uskonoppineet haluavat myös kasvattaa omaa vaikutusvaltaansa sharia-tuomioistuinten avulla.

Sharia-"sovittelussa" ei olisi mistään sovittelusta ylipäätään kysymys. Jos käytettäisiin shariaa, ei imaami kysyisi, mitä osapuolet toivovat, vaan ratkaisisi asian sen mukaan, miten sharia määrää. Sovittelu-sanan käyttäminen shariasta puhuttaessa on harhaanjohtavaa ja harhauttavaa. Sen sijaan jos halutaan aitoa sovittelua eli halutaan kuulla molempia osapuolia ja ratkaista asia heidän toivomallaan tavalla, Suomen nykyinen sovittelumenettely on oikein sopiva siihen.

HS:n uutisessa aiheesta (27.11.) kerrotaan lisäksi, että Suomen islamilainen puolue (SIP) kannattaa sharian käyttöönottoa Suomessa. Uutisesta voi saada sellaisen kuvan, että kyse olisi merkittävästäkin muslimeja edustavasta tahosta.

SIP ei kuitenkaan ole mikään rekisteröity puolue, vaan muutaman suomalaiskäännynnäisen yhdistys. Se sai viime kuntavaaleissa ainoastaan 160 ääntä eli paljon vähemmän kuin yksittäiset muslimiehdokkaat muissa puolueissa.