torstai 25. marraskuuta 2010

Sisäasiainministeriö: Turvapaikanhakijoiden vastaanotosta oma lakinsa

Sisäasiainministeriö: Turvapaikanhakijoiden vastaanotosta oma lakinsa 25.11.2010

Valtioneuvosto esittää tänään uuden lain säätämistä kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta. Valtioneuvosto päätti lain sisällöstä tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa laki eduskunnalle huomenna 26.11.

Tällä hetkellä kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottoa ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevat säännökset ovat yhdessä laissa. Kotoutumisen edistämisestä on annettu eduskunnalle oma lakiesityksensä lokakuussa.

Uudella vastaanottolailla on tarkoitus selkiyttää vastaanoton sääntelyä ja edistää vastaanottopalveluiden yhdenmukaisuutta. Laissa on säännöksiä muun muassa viranomaisten tehtävistä, vastaanottopalvelujen järjestämisestä, vastaanotosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, ilman huoltajaa olevien lasten edustamisesta ja henkilörekistereistä.

Vastaanottoa koskevat säännökset säilyisivät sisällöllisesti pääosin ennallaan. Hakijoille maksettava taloudellinen tuki ehdotetaan kuitenkin irrotettavaksi yleisestä toimeentulotuesta. Jatkossa maksettaisiin vastaanottorahaa, jonka suuruus määriteltäisiin vastaanottolaissa. Aikuisten turvapaikanhakijoiden osalta tuki säilyisi nykyisen suuruisena, mutta alaikäisille, ilman huoltajaa oleville lapsille maksettaisiin nykyistä pienempää käyttörahaa. Tämän lisäksi eräitä muita vastaanottopalveluja, kuten lasten majoittamista koskevia säännöksiä, esitetään täsmennettäviksi.

Kotouttamista ja vastaanottoa koskevien erillisten lakien on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti vuoden 2011 syksyllä.

Lisätietoja laista: www.intermin.fi/suomi/turvapaikanhakijoiden_vastaanottolaki