keskiviikko 24. marraskuuta 2010

Helsingin Uutiset: Palveluja vaaditaan jo jopa lakimiehen kanssa

Helsingin Uutiset: Palveluja vaaditaan jo jopa lakimiehen kanssa 24.11.2010

Helsingin kaupunginosat eroavat selvästi toisistaan. Hyväosaisten alueilla palveluihin kohdistuu kovia vaatimuksia. Heikommin pärjäävien alueilla palvelujen saatavuus on usein huono. Maahanmuuttajaväestön keskittyminen kuormittaa palveluvirastoja.

Tietokeskuksen tutkija, FM Annina Ala-Outinen selvitti Helsingin palveluvirastojen toimintaa kaupunginosien eriytymisen ehkäisemiseksi.

Hän havaitsi, ettei niin sanottu positiivinen diskriminaatio ole pystynyt lievittämään alueiden välisiä eroja.

–Virastoilla ei ole yhteisiä perusteita positiivisen diskriminaation toteuttamisessa ja siihen budjetoidut summat ovat pieniä, tutkija toteaa.

Työntekijäkysely, johon vastasivat erilaisilla alueilla työskentelevät ala-asteen koulujen, perhekeskusten ja terveysasemien työntekijät, osoitti että monilla alueilla palveluiden laadukkuus kärsii, kun asiakasmäärät ylittävät palvelukapasiteetin.

–Hieman yllättävä tulos oli, että hyvätuloisten ja korkeasti koulutettujen alueilla asukkaiden korkean vaatimustason koettiin johtavan jopa ylipalvelemiseen, Ala-Outinen toteaa.

Ala-Outisen mukaan tasa-arvoisuus ei Helsingissä toteudu palvelujen saatavuudessa. Koska asiakasmäärät vaihtelevat, asukkaat saavat eri alueilla erilaista palvelua.

Helsingissä on jo havaittavissa eriarvoistumisen kierre, jossa palveluverkon toiminta osaltaan vahvistaa huono- ja hyväosaisuuden aluevaikutusta.

Eri alueille on kehittynyt erilainen palvelustandardi sen mukaan, odotetaanko ja vaaditaanko hyviä palveluja vai tyydytäänkö esimerkiksi siihen, että osa sairastuneista ei pääse ruuhkaiselle terveysasemalle.

–Työntekijäkysely osoitti, että maahanmuuttajien keskittyminen syö resursseja, jo esimerkiksi tulkkaus hidastaa asiointia, Ala-Outinen toteaa.

Palvelujen toimivuus ei tutkijan mukaan korjaannu pelkästään lisäresursseilla.

Alueet eivät ole yhtä suosittuja työpaikkoina, joten kaikkialle ei saada palkattua työntekijöitä tai vaihtuvuus voi olla suurta.

Sitaatit ovat tutkimuksen työntekijäkyselyn vastauksia.


Tukiverkko koetuksella

Annina Ala-Outisen tutkimus Helsingin tukiverkko koetuksella on osa valtion Lähiöohjelmaa.

Sen rahoitti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Tutkimukseen osallistuivat Helsingin opetusvirasto, sosiaalivirasto, terveyskeskus, nuorisoasiainkeskus, kiinteistövirasto sekä talous- ja suunnittelukeskus.

Ala-Outinen selvitti miten paljon erilaisuutta kaupunki kestää ja voiko kaupunginosien eriytymiskehitykseen vaikuttaa muuten kuin asuntopolitiikan ja kaavoituksen keinoin.

Tutkija kartoitti tilannetta työntekijöiden kannalta.

Kommentti: Vihdoin kunnon faktaa

Tästä puhuttu jo kauan. Mutu-tuntumalla mitaten on ollut selvää, ettei palvelutaso ole tasaisesti sama kautta Helsingin.

Annina Ala-Outisen tutkimuksen julkistustilaisuudessa virkamies toisensa jälkeen nousi todistamaan, että tutkimus vahvistaa juuri sen, mitä kentällä työskentelevät ovat arjessaan havainneet. Alueissa, asukkaissa ja palveluissa on isoja eroja. Positiivisesta diskriminaatiosta kyllä puhutaan, mutta se ei toimi kunnolla.

Ongelmista saatiin selkeää faktatietoa hyvällä hetkellä. Palveluja tarkastellaan parhaillaan kriittisesti. Jos säästöjä etsittäessä tehdään vääriä ratkaisuja, erilaistumiskierre syvenee ja ongelmat pahenevat. Juustohöyläkään ei toimi, kun resurssit ovat monin paikoin jo surkeasti alimittaiset.