sunnuntai 21. marraskuuta 2010

Savon Sanomat: Nykypykälät sallivat juridisen harkinnan

Savon Sanomat: Nykypykälät sallivat juridisen harkinnan 21.11.2010

Kahden ulkomaalaisen isoäidin taannoinen käännyttäminen Suomesta sai aikaan vilkkaan kansalaiskeskustelun ja pani vipinää myös poliitikkoihin. Muun muassa edellinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) lupasi, että ulkomaalaislakia muutetaan nopeasti, jotta inhimilliset seikat voitaisiin nykyistä paremmin ottaa oleskelulupapäätöksissä huomioon.

Niin sanottu mummopykälä kuitenkin kaatui syksyllä jo ennen kuin se ehti koko hallituksen käsittelyyn. Maahanmuuttopoliittinen ministerityöryhmä äänesti maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin (r.) valmisteleman lainmuutoksen nurin keskustan ja kokoomuksen ministereiden äänin.

Muutoksen vastustamisen tärkein peruste oli pelko, että lain väljentäminen johtaisi Suomen kansalaisuuden saaneiden aikuisten lasten äitien ja isien tulvaan Suomen rajoilla. Nykyistä lakia on tulkittu tiukasti. Lupa on yleensä hellinnyt vain, jos sitä hakenut on todettu täysin riippuvaiseksi Suomessa asuvasta lähisukulaisestaan.

Egyptiläisen Eveline Fadayelin ja venäläisen Irina Antonovan tapaukset käsiteltiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) saakka. KHO hylkäsi äänestämällä muutoshakemukset ja käännytykset pantiin toimeen.

Toisenlaista käytäntöä haluavat poliitikot ovat joutuneet nostamaan kätensä pystyyn. Oleskeluluvat myöntävän Maahanmuuttoviraston ja oikeusistuimien on noudatettava voimassa olevaa lakia ja sen vakiintunutta tulkintaa. Oikeusvaltiossa niitä ei voi muuttaa poliittiseen harkintaan perustuvilla määräyksillä. Ainoa keino on muuttaa lakia ja se ei tällä kertaa onnistunut.

Kuopion hallinto-oikeus päätti viime viime viikolla, että Suomessa kaksi vuotta asuneelle toiselle iäkkäälle venäläiselle äidille on myönnettävä jatkuva oleskelupa. Oikeus palautti asian Maahanmuuttoviraston uuteen käsittelyyn.

Edellytykset pysyvälle oleskeluluvalle eivät sinänsä täyttyneet, mutta oikeus otti huomioon inhimilliset syyt. Lain mukaan oleskelulupa myönnetään, jos sen epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta hakijan terveydentilan, Suomeen syntyneiden siteiden tai muun yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi.

Niin kuin hallinto-oikeustuomari Petteri Saukko Savon Sanomissa (19.11.) tähdentää, jokainen tapaus pitää käsitellä omanaan. Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä ei siis voi päätellä, että oleskelulupa olisi pitänyt myöntää myös Eveline Fadayelille tai Irina Antonovalle.

Ratkaisu kuitenkin kertoo, että oikeudella on juridista harkintavaltaa eli inhimilliset syyt voidaan ottaa huomioon myös voimassa olevan ulkomaalaislain perusteella. Samasta asiasta kertoo, että KHO joutui äänestämään Fadayelin ja Antonovan tapauksissa.

Savon Sanomien näkemys on, että inhimillisten syiden pitäisi vaikuttaa oleskelulupapäätöksiin nykyistä enemmän.