torstai 25. marraskuuta 2010

Verkkouutiset: "Maahanmuuttajien kotouttamisen rahat turvattava"

Verkkouutiset: "Maahanmuuttajien kotouttamisen rahat turvattava" 25.11.2010

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen (kesk.) perää maahanmuuttajien kotouttamiseen hyvää valtion ja kuntien yhteistyötä ja riittäviä voimavaroja eli rahaa.

Kietäväinen sanoi pienkuntapäivillä Korsnäsissä torstaina, että väestön ikääntyminen lisää kuntapalvelujen tarvetta ja samalla vie kiihtyvästi myös kuntatyöntekijöitä eläkkeelle. Tässä tilanteessa tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa.

- Samoin meidän on huolehdittava pakolaisista ja oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista asianmukaisesti, Kietäväinen sanoi.

Kotouttamislainsäädäntöä ollaan uudistamassa, ja kuntien tehtävät lisääntyvät. Muun muassa alkukartoituksen tekemiseen ja siinä tunnistettujen palvelutarpeiden hoitamiseen tarvitaan lisää voimavaroja niin kunnissa kuin työ- ja elinkeinotoimistoissa.

- Voimavaroja tulee osoittaa myös riittävästi alkukartoituksessa havaittujen palvelutarpeiden tyydyttämiseen. Näin kotouttamisen kehittämistavoitteet voitaisiin toteuttaa. Erityisen tärkeää on varmistaa maahanmuuttajien kielitaidon oppiminen, Kietäväinen painotti.

Hänen mukaansa erittäin tärkeää on myös huolehtia siitä, että pakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikan hakijoiden sijoittaminen kuntiin tapahtuu jatkossakin kunnan ja ELY-keskuksen sopimuksen perusteella.

- Pakolaisia vastaanottaville kunnille maksettavaa laskennallista korvausta on korotettava vastaamaan reaalisesti nykyistä kustannustasoa, mikä edellyttää lähes 50 prosentin korotusta korvauksiin. Samoin korvauksen maksuaikaa on pidennettävä siihen saakka, minkä kotoutumissuunnitelman toteuttaminen käytännössä vaatii, Kietäväinen sanoi.