tiistai 30. marraskuuta 2010

HS: Työttömälle ulkomaalaiselle toimeentulon sijasta karkotus

Helsingin Sanomat: Työttömälle ulkomaalaiselle toimeentulon sijasta karkotus 30.11.2010

Suomi on Tanskan tavoin karkottanut sosiaalitukien varaan joutuneita ulkomaalaisia. Maahanmuuttoviranomaiset ovat karkottaneet muutamia ulkomaalaisia tällä perusteella.

Helsingissä ulkomaalaisten toimeentulotukien maksaminen on lisääntynyt laman aikana. Sosiaalivirasto tulkitsee lakeja niin, että kaupungin on pakko maksaa Helsingissä asuvalle viimesijaista turvaa, ellei hän itse pysty huolehtimaan elannostaan. Helsinki sanoo myös noudattavansa sosiaaliviranomaisille säädettyjä tiukkoja salassapitomääräyksiä eikä ole ilmoittanut toimeentulotukea hakeneista ulkomaalaisista maahanmuuttoviranomaisille.

Maahanmuuttoministeri Astrid Thors (r) sanoi Helsingin Sanomille maanantaina, että karkotukset perustuvat EU:n lakeihin. Hän katsoo, että salassapitomääräyksiä pitää laista purkaa, jotta maahanmuuttoviranomaiset saavat tiedot ulkomaalaisten hakemasta toimeentuloturvasta.

Thorsin mukaan Suomeen tuleville ulkomaalaisille tulisi tarkasti kertoa mahdollisuudesta liittyä työttömyyskassan jäseneksi, jotta he pärjäisivät myös mahdollisen työttömyyden ajan.

Ulkomaalainen tarvitsee Suomessa oleskeluluvan. Sen saaminen edellyttää, että hakija pystyy itse huolehtimaan toimeentulostaan. Maahanmuuttovirastosta tulosaluejohtaja Olli Koskipirtti kertoo, että karkotetuksi on tullut muutamia EU-kansalaisia, mutta ei pohjoismaalaisia. Pohjoismaat ovat keskenään sopineet, että eivät karkota sosiaaliturvan hakemisen perusteella toistensa kansalaisia.

Maahanmuuttoviranomaisilla on karkotuksissa harkintavalta.

Maahanmuuttovirasto pyytää ulkomaalaista itseään selvittämään toimeentulonsa viranomaisille oleskeluluvan hakemisen yhteydessä. Jos hakija ei tee selvitystä toimeentulostaan, oleskelulupaa ei myönnetä.

Jos oleskelulupa on myönnetty, ja myöhemmin ilmenee, että oleskeluluvan saanut on asioinut sosiaalivirastossa, lupa voidaan perua. Näin on myös tehty.