perjantai 9. maaliskuuta 2012

Helsinki: Maahanmuuttajille saumattomat polut koulutukseen ja työelämään

Helsinki: Maahanmuuttajille saumattomat polut koulutukseen ja työelämään 19.3.2012

Maahanmuuttajien kotoutumisesta vastaava ministeri Lauri Ihalainen tutustui pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien työllisyys- ja koulutuspalveluihin 7.3.2012

Tikkurilassa työvoiman palvelukeskuksessa keskustelu keskittyi maahanmuuttajien työllistymisen tehostamiseen hallituksen metropolipolitiikan puitteissa. Kaupunkien edustajat toivat esiin huolensa kotoutumiskoulutuksen ja työ- ja elinkeinotoimistojen henkilöstön riittävyydestä tulevina vuosina maahanmuuttajien määrän kasvaessa. Jo tällä hetkellä työikäisen väestön kasvu on seudulla täysin maahanmuuttajien varassa, koska kantaväestö ikääntyy.

Ministeri Ihalaisen vierailun toinen osa suuntautui Helsingin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitokseen Malmilla, jossa toimii maahanmuuttajien avoin valmentava koulutus, joka on kokeiluhanke ja on suunnattu myöhään peruskouluiässä maahantulleille nuorille. Kahden vuoden aikana nuoret oppivat suomen kieltä sekä valmentautuvat monin tavoin peruskoulun jälkeisille jatkopoluille toisella asteella.

Oppilaitoksen ja opetusviraston edustajat korostivat, että maahanmuuttajanuoret tulevat Suomeen erilaisilla koulu- ja muilla valmiuksilla, joten erilaisia joustavia ja yksilöllisiä ratkaisuja tarvitaan. Vain näin voidaan taata se, että nuoret pääsevät toisen asteen koulutukseen ja aikanaan työelämään yhdenvertaisina muiden nuorten aikuisten kanssa.