maanantai 9. maaliskuuta 2009

HS: Suhtautuminen maahanmuuttajiin viilentyi


Helsingin Sanomat:
Suhtautuminen maahanmuuttajiin viilentyi
9.3.2009


EVAn arvo- ja asennetutkimus 2009:
Kapitalismi kansan käräjillä


Suomalaisten asenteet maahanmuuttoon ovat viilentyneet. EVAn tutkimuksen mukaan miltei kuusi kymmenestä suomalaisesta katsoo, että suomalaisten varovainen suhtautuminen ulkomaalaisiin on viisasta varovaisuutta, ei tietämättömyyttä tai rasismia.

Puolet suomalaisista torjuu ajatuksen, että maamme väestön ikääntyminen ja mahdollinen vähentyminen edellyttäisi ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista.

EVAn projektipäällikön Ilkka Haaviston mukaan suomalaisten perinteisesti epäluuloinen asenne maahanmuuttoon on edellisten kymmenen vuoden aikana muuttunut hitaasti myönteisemmäksi. Nyt muutos takaisin epäluuloisempaan suuntaan näkyy kaikissa mittareissa, joskin lievänä.

"Yleinen keskustelu siitä, että suomalaiset suhtautuvat maahanmuuttoon skeptisemmin, näyttää tässä tutkimuksessa todentuvan", Haavisto sanoo.

-----------------

[...]
Kun lisäksi miltei kuusi kymmenestä (57 %) yhtyy käsitykseen, jonka mukaan suomalaisten varovainen suhtautuminen ulkomaalaisiin on viisasta varovaisuutta, ei tietämättömyyttä tai rasismia, voidaan todeta, että tutkimuksen jokainen ulkomaalaisasenteiden mittari on kääntynyt pakkaselle. Ainoa käytännössä entisiä, joskin tiukkoja lukuja osoittava indikaattori koskee kansallisen kulttuurimme suojelemista. Kahden kolmasosan (67 %) kantana on, että suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella kulttuurinsa omaleimaisuutta yhä lisääntyvää kansainvälistymistä vastaan. Vaikka kyse ei ole suoraan ulkomaalaisiin suhtautumisesta, kannanottojen väestöryhmittäinen vaihtelu noudattaa paljolti samaa logiikkaa.
[...]