keskiviikko 18. maaliskuuta 2009

Vihreä Lanka: Maahanmuutto on tie ulos lamasta


Vihreä Lanka:
Maahanmuutto on tie ulos lamasta
18.3.2009


Lama lisää maahanmuuttovastaisuutta Euroopassa, vaikka todellisuudessa maahanmuutto on tie ulos lamasta.

Harvardin yliopiston professorin Vivek Wadhwan tuore tutkimus paljastaa, että maahanmuutto on lisännyt innovaatioiden määrää Yhdysvalloissa merkittävästi.

Tutkimuksen mukaan vuosina 1995–2008 aloittaneista teknologiayrityksistä oli neljännes maahanmuuttajien perustamia. Viime vuonna nämä yritykset työllistivät 450 000 ihmistä ja niiden liikevaihto oli yhteensä 52 miljardia dollaria.

Yhdysvaltain innovaatiokeskuksessa Piilaaksossa maahanmuuttajien määrä uusien yritysten perustajina oli vieläkin hurjempi. 52 prosenttia uusista it-alan yrityksistä oli ulkomailla syntyneiden ihmisten perustamia.

Yli puolet yrityksiä perustaneista maahanmuuttajista oli tullut Amerikkaan opiskelujen perässä. 40 prosenttia oli saapunut työn vuoksi ja 5,5 prosenttia perhesyistä. Yrityksen perustamiseen kului keskimäärin 13,25 vuotta maahan saapumisesta.

Maahanmuuttajat tai Yhdysvalloissa asuvat ulkomaalaiset tekevät myös yli neljäsosan maan patenttihakemuksista. Kun viisumiehdot kiristyivät, patenttihakemusten määrä laski. Ja päinvastoin silloin kun viisumi irtosi helpommin, patenttihakemusten määrä nousi.

Wadhan tutkimuksen suositus on, että maahanmuuttoa pitää helpottaa, jotta Yhdysvallat ei menetä potentiaalisia osaajia.

Yhteistä liike-elämässä pärjänneille maahanmuuttajille oli korkea koulutus. Tulevaisuudessa suurin globaali kilpailu käydään ihmispääomasta. Tämän vuoksi Euroopan ikääntyvien maiden, myös Suomen, kannattaa houkutella koulutettua ja osaavaa työvoimaa ulkomailta kaikin keinoin.

Laman aikana ei siis missään nimessä kannata laittaa Euroopan rajoja kiinni, vaan avata niitä entisestään. Tämä lisää hyvinvointia ja vaurautta.

Jussi Karmala