tiistai 10. maaliskuuta 2009

Turun Sanomat: Turvapaikanhakijoille tarvitaan 50 uutta vastaanottokeskusta


Turun Sanomat:
Turvapaikanhakijoille tarvitaan 50 uutta vastaanottokeskusta
Naantalin keskustaan tulossa pakolaisten vastaanottokeskus
10.3.2009


Uusi Suomi:
Hurjat luvut: Turvapaikanhakijoille tarvitaan 50 uutta keskusta vuodessa
10.3.2009


Suomeen täytyy vuoden sisällä perustaa 40-50 uutta vastaanottokeskusta, joihin kuhunkin sijoitetaan noin 150 turvapaikanhakijaa. Nykyiset 15 vastaanottokeskusta ovat täynnä, ja turvapaikanhakijoita on alkuvuonna ollut noin 500 kuukaudessa.

Ylitarkastaja Veikko Pyykkönen sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolta kertoo, että seuraavat käyttöön otettavat vastaanottokeskukset sijaitsevat Hämeenlinnassa ja Uudellamaalla Siuntiossa.

Varsinais-Suomessa neuvotellaan parhaillaan uusien keskusten avaamisesta Turkuun ja Naantaliin. Turun 40-paikkainen keskus tulisi Satamakadulle lähelle Turun linnaa.

Naantalin vastaanottokeskusta suunnitellaan puolestaan Luostarinkadulla sijaitsevaan entiseen hotelli Unikeon kiinteistöön. Sinne sijoitettaisiin noin sata turvapaikanhakijaa.

Ruukissa Pohjois-Pohjanmaalla neuvotellaan turvapaikanhakijoitten vanhan vastaanottokeskuksen ottamisesta käyttöön uudestaan.

Tilanne on sisäministeriölle, maahanmuuttoviranomaisille ja poliisille erittäin vaikea. Turvapaikanhakuprosessin nopeuttamiseksi Pyykkönen toivookin työhön lisää resursseja.

Sisäministeriö hakee koko ajan uusia tiloja vastaanottokeskuksille. Kuntien kanssa tehdään yhteistyötä, mutta vastaanottokeskuksen perustamiseen ei tarvita kunnan lupaa.

Sen sijaan kunta voi kieltäytyä ottamasta pakolaisia vastaanottokeskuksesta. Suurin osa Suomen kunnista tekee juuri näin. Varsinais-Suomessa vastuu pakolaisten sijoittamisessa on jäänyt käytännössä pelkästään Turun, Raision ja Salon harteille.

Kalle Myllymäki Varsinais-Suomen TE-keskuksesta pelkää tilanteen johtavan siihen, että oleskeluluvan saaneet muuttavat itse pois keskuksista hallitsemattomasti. Tällöin he todennäköisesti suuntaavat kuntien tekemistä vastaanottosopimuksista välittämättä alueille, joilla jo ennestään on sukulaisia tai tuttavia.

---------------

Sisäasiainministeriö tekee lähiaikoina päätöksen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen sijoittamisesta Naantalin ydinkeskustaan.

Entisen hotelli Unikeon tiloihin Luostarinkadulle majoitettaisiin noin 100 turvapaikanhakijaa. Vuokrasopimuksesta neuvotellaan parhaillaan omistaja Raimo Puolimatkan kanssa. Jos sopimus syntyy, keskus otetaan käyttöön kesään mennessä.

Myös Turun satamaan perustetaan uusi keskus, johon tulee tilat noin 40 turvapaikanhakijalle. Rakennus on entinen merimieskirkko, ja se sijaitsee Satamakadulla lähellä Turun linnaa.

Kunnat yhä penseinä hakijoille

Uusia pakolaiskeskuksia tarvitaan, koska turvapaikanhakijoiden määrä on rajussa kasvussa myös Turun seudulla. Nykyinen vastaanottokeskus Pansiossa jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.

Varsinais-Suomen TE-keskuksen erikoissuunnittelijan Kalle Myllymäen mukaan uudet tilat ovat välttävässä kunnossa.

- Turun tila kelpaa kuitenkin sellaisenaan. Naantalissa joudutaan rakentamaan ainakin lisää keittiötilaa, Myllymäki sanoo.

Turun satamaan tuleva keskus on tarkoitettu niin sanotuille transit-pakolaisille, jotka jatkavat matkaansa Turusta muualle Suomeen. Naantalin keskukseen majoitettavat turvapaikanhakijat on tarkoitus sijoittaa Varsinais-Suomeen sen jälkeen, kun he saavat oleskeluluvan.

Koko vastuu kuntiin sijoittamisesta uhkaa jatkossakin kaatua Turun, Raision ja Salon niskaan.

- Seutukunnassa ei olla onnistuttu tekemään yhteistyötä pakolaisten vastaanoton jakamisessa. Tässä tilanteessa pakolaisten sijoittamista kuntiin ei pystytä hoitamaan riittävän nopeasti ja suunnitellusti, Myllymäki sanoo.

Laki ei velvoita kuntia ottamaan vastaan pakolaisia, vaan valtio tekee kuntien kanssa sopimuksia heidän vastaanottamisestaan. Varsinais-Suomessa pakolaisia ottaa käytännössä vastaan vain Turku, Raisio ja Salo.

Tämän takia moni pakolainen joutuu odottamaan kuntapaikkaa useita kuukausia, jopa vuosia.

- Tästä voi seurata hallitsematon tilanne, jossa oleskeluluvan saaneet muuttavat oma-aloitteisesti pois vastaanottokeskuksista, Myllymäki varoittaa.

Tällöin pakolaiset muuttaisivat ensisijaisesti kuntiin, joissa heillä jo ennestään on sukulaisia ja tuttavia.

- Ei ole kenenkään etu, että esimerkiksi Turku joutuu kantamaan tästä yksin vastuun. Seurauksena voi olla palveluiden ruuhkautuminen ja kotoutumisen vaikeutuminen.

Kunnalta ei tarvitse kysyä

Sisäministeriö neuvottelee parhaillaan Naantalin kaupungin kanssa keskuksen perustamisesta.

Periaatteessa kunnalta ei tarvitsisi asiasta kysyä, kun tilat vuokrataan yksityiseltä osakkeenomistajalta.

Keskuksen perustaminen ei tarkoita sitä, että Naantali jatkossa ottaisi vastaan oleskeluluvan saaneita pakolaisia.

Myllymäki arvioi, että Turun seudulle pitää sijoittaa tulevaisuudessa ehkä jopa 150 pakolaista vuodessa. Kuntapaikkoja on noin sata.