perjantai 27. maaliskuuta 2009

Vähemmistövaltuutettu: Uusia virkoja


Vähemmistövaltuutetun tiedote:
Uusia virkoja
27.3.2009


Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on (laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintä-lautakunnasta 660/2001) edistää hyviä etnisiä suhteita sekä etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ja ulkomaalaisten asemaa ja oikeuksia. Vähemmistövaltuutettu myös valvoo toimialallaan yhdenvertaisuuslain noudattamista.

Vähemmistövaltuutetun toimistossa julistetaan haettavaksi

1) YLITARKASTAJAN virka 1.9.2009 alkaen (työavain 200-262-09) sekä

2) YLITARKASTAJAN määräaikainen virkasuhde ajalle 1.5.-30.11.2009 (työavain 200-280-09).

Ylitarkastajat toimivat esittelijänä toimistossa etnistä syrjintää, vähemmistöjen ja ulkomaalaisten oikeuksia koskevissa asioissa kaikkine niihin liittyvine valmistelu ja muine tehtävineen mukaan lukien asiakaspalvelu. Tehtäviin kuuluu lisäksi osallistumista aloitteiden, tutkimusten ja selvitysten tekemiseen, kouluttamiseen ja tiedottamiseen sekä muihin valtuutetun toimialallaan osoittamiin tehtäviin.

Ylitarkastajien tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Tehtäviin valittavilta toivotaan ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa, englannin kielen taitoa sekä itsenäistä työskentelyotetta ja yhteistyökykyä. Eduksi katsotaan kokemus vähemmistövaltuutetun toimialaan liittyvien kysymysten hoidosta.

Lisätietoja tehtävistä antavat vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää puh. (09) 160 43445 ja toimistopäällikkö Rainer Hiltunen puh. (09) 160 43446.

Viran 1) palkkaus on määritelty sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoon 8.00 (peruspalkka on 3 253,00 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % peruspalkasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on palvelussuhteen alkaessa 18 % peruspalkasta ensimmäiset neljä kuukautta. Hakemukset tulee toimittaa 20.4.2009 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi , työavain 200-262-09 ohjaa suoraan tehtävään. Saat vastattavaksi tehtäväkohtaisia kysymyksiä täyttämällä hakemuksen järjestelmässä.

Tehtävän 2) palkkaus on 3 838,00 €/kk. Tehtävä voidaan ottaa vastaan myös ajalle 1.6.-31.12.2009. Hakemukset tulee toimittaa 14.4.2009 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi , työavain 200-280-09 ohjaa suoraan tehtävään. Saat vastattavaksi tehtäväkohtaisia kysymyksiä täyttämällä hakemuksen järjestelmässä.

Tarvittaessa hakemukset voi toimittaa osoitteella VVT/ sisäasianministeriön kirjaamo, PL 26, 00023 Valtioneuvosto (käyntiosoite: Kirkkokatu 12, Helsinki). Hakemuksia ei palauteta.