keskiviikko 25. maaliskuuta 2009

SONK: Demariopiskelijat tarjoavat ”kriittisyyden” sijaan sisältöjä maahanmuuttokeskusteluun

SONKin tiedote: Demariopiskelijat tarjoavat ”kriittisyyden” sijaan sisältöjä maahanmuuttokeskusteluun 23.2.2009

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry on seurannut huolestuneena viimeaikaista uutisointia erilaisten maahanmuuttovastaisten yhteisöjen ja ryhmien suosion noususta, maahanmuuttoon negatiivisesti suhtautuvien määrän kasvusta ja yleisestä erilaisuuteen kielteisesti suhtautuvasta ilmapiiristä. Entistä avoimempien ulkomaalaisvihamielisten ryhmien lisäksi monet ilmoittavat nyt haluavansa keskustella maahanmuutosta kriittisesti ja toivottavat seuraavassa lauseessa maahanmuuttajat sinne missä pippuri kasvaa.

Hankala taloudellinen tilanne ja ihmisten yleinen huoli omasta ja perheen toimeentulosta luo oivan kasvualustan populistisille ryhmille, jotka lietsovat pelkoa ja vihaa erilaisia ihmisryhmiä kohtaan. Edes edessä häämöttävä lama ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että Suomi tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia. Demariopiskelijat vaatiikin ”kriittisen” keskustelun sijaan konkreettisia esityksiä maahanmuuttopolitiikan sisällöksi. Tämän lisäksi on käytävä keskustelua koko yhteiskuntamme pelisäännöistä oli sitten kyse sukupuolten välisestä tasa-arvosta, koulutuksen kunnioittamisesta tai sekularistisesta yhteiskuntajärjestelmästä.

Meillä on todella vähän kotimaista tutkimustietoa maahanmuuton taloudellisista hyödyistä ja haitoista. Keskustelussa vetoamme kerta toisensa jälkeen tutkimustuloksiin muualta maailmalta tai mutu-tietoon, jonka paikkansa pitävyyden jokainen tietää, SONKin puheenjohtaja Katri Nokela toteaa ja jatkaa: ”Vaikka maahanmuuttokysymyksiä ei voikaan käsitellä vain taloudellisina asioina, tutkimustieto toimisi kuitenkin keskustelulle tukena ja se auttaisi välttämään suurimmat ylilyönnit ja pahimman populismin.

Demariopiskelijat vaativat aktiivisempaa kotouttamispolitiikkaa. Maahanmuuttajille on taattava tasa-arvoiset lähtökohdat integroitumiselle riippumatta asuinpaikasta. Tämän vuoksi muun muassa kotimaisten kielten opetukseen on kanavoitava merkittävä määrä lisäresursseja. Suomeen on luotava tavoitteellinen maahanmuuttopolitiikka, jolla maahamme kyetään houkuttelemaan osaavaa työvoimaa.

Aktiivisen maahanmuuttopolitiikan ja työperäisen maahanmuuton ohessa on muistettava myös niiden ihmisten oikeudet, jotka pyrkivät maahamme humanitäärisistä syistä. Maahanmuuttoasiat on kansallisella tasolla koottava yhteen ministeriöön.

Lisätietoja:

Katri Nokela
Puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry