torstai 4. marraskuuta 2010

Karjalainen: Esitteellä rasismia vastaan

Karjalainen: Esitteellä rasismia vastaan 4.11.2010

Joensuun seudun rasismin vastainen työryhmä on julkaissut rasismin vastaisen esitteen. A4-kokoisesta kaksipuolisesta ja kolmeen osaan taittuvasta esitteestä on otettu ensi alkuun tuhannen kappaleen painos.

Esitettä on tarkoitus jakaa muun muassa eri kouluihin ja oppilaitoksiin sekä virastoihin. Esitteessä määritellään lyhyesti rasismi, kerrotaan sen tunnistamisesta ja annetaan toimintaohjeita rasismia kohdattaessa.

Aihe on ajankohtainen, sillä rasististen rikosten määrä on ollut kasvussa Pohjois-Karjalassa. Poliisipäällikkö Kai Markkulan mukaan rasististen rikosten määrät kannattaa kuitenkin suhteuttaa kokonaisuuteen.

– Vuosittaisesta noin tuhannesta vahingonteosta viharikoksia ei ole kuin vajaat 50, eikä toiminta ole kovin järjestäytynyttä. Edistystä on tapahtunut paljon 1990-luvun tilanteeseen verrattuna.

– Yleinen suvaitsevaisuuden lisääntyminen on kuitenkin myös poliisille tärkeää, sillä se vähentää loppuvaiheessa meidän työtämme.

_______________________________________________________

YLE: Työryhmä kitkee rasismia Joensuusta

Joensuun seudulla tehdään töitä laajalla rintamalla rasististen rikosten kitkemiseksi. Rasisminvastainen työryhmä on aloittanut alueella toisen toimintavuotensa.

Maassamme vielä harvinaisessa yhteistyöverkostossa ovat mukana muun muassa Joensuun kaupunki, Kontiolahden ja Liperin kunnat, järjestöt ja poliisi.

Työryhmä on puuttunut paitsi niin sanottuun katurasismiin, myös esimerkiksi työsyrjintään. Työryhmän jäsenen Ville Elonheimon mukaan verkosto on koettu hyvin tarpeelliseksi.

- Eri organisaatioissa on ollut sellainen tunne, että ei haluta sitä mitä kaupugissa oli joskus 20 vuotta sitten. Me olemme puuttuneet rasistiseen toimintaan eli syrjintään, kiusaamiseen, nimittelyyn ja huuteluun sekä tietysti rikoksiin kuten vahingontekoihin, toteaa Monikulttuurisuusverkosto MOVE:ssa työskentelevä Elonheimo.

Elonheimo korostaa, ettei kyseessä ole "monikulttuurinen diipadaapa-hanke", vaan rasisminvastainen työryhmä on yrittänyt tehdä asioita konkreettisesti.

Työryhmän perustamisesta teki aloitteen Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry kesän kynnyksellä 2009. Yhdistyksessä oltiin huolissaan rasististen rikosten kasvusta kaupungissa.

Työryhmä on vastikään julkaissut esitteen, jossa annetaan tietoa rasismista ja toimintaohjeita rasististen tekojen kohteeksi joutuneille.

________________________________________

OLETKO NÄHNYT RIKOKSEN?

Jos olet nähnyt rikoksen, olet todistaja.
Rohkaise uhria kertomaan asiasta poliisille.
On tärkeää, että jätät yhteystietosi poliisille.

MILLOIN RASISMI ON RIKOS?

Rasistinen rikos voi olla esimerkiksi syrjintää, uhkailua, kiusaamista, omaisuuden rikkomista tai väkivaltaa ja siihen voidaan soveltaa mm. yhdenvertaisuuteen, kunnianloukkaukseen, laittomaan uhkaukseen, lievään pahoinpitelyyn ja pahoinpitelyyn liittyviä lainpykäliä.

Jos jonkun terveys tai turvallisuus on uhattuna, soita välittömästi yleiseen hätänumeroon 112.

MITÄ RASISMI ON?

Rasismi on henkilön etniseen tai kansallisen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen tai uskontoon liittyvää kiusaamista, syrjintää tai väkivaltaa.

Rasismi voi olla näkyvää tai piilossa olevaa. Näkyvää rasismia on toisen sanallinen tai fyysinen loukkaaminen. Epäsuoraa rasismia voivat olla kielteiset ilmeet, eleet, äänensävyt, sosiaalinen eristäminen tai huumori, jonka sen kohde kokee loukkaavaksi.

Rasismin kohteeksi voivat joutua sekä syntyperäiset suomalaiset että Suomeen myöhemmin muuttaneet, erilaisessa sosiaalisessa asemassa olevat lapset, nuoret ja aikuiset.

MITEN TUNNISTAN RASISMIN?

Mikään yksittäinen asia ei kerro, onko joku toiminta rasistista. Tärkeintä rasismin tunnistamisessa on yksilön oma kokemus siitä, että häntä on loukattu rasistisesti. Rasismi ei aina ole väkivaltaista, pahantahtoista ja helposti havaittavaa. Ihmiset voivat myös tietämättään loukata toisiaan. Aina rasismia ei tunnista rasismiksi, vaan siitä kertoo määrittämätön paha olo. Tällaista piilossa olevaa rasismia kutsutaan arjen rasismiksi.

KOHTAAN RASISMIA MITÄ TEEN?

Rasismista pitää puhua. Jos rasismia ei nosteta esille, ei sitä vastaan voida toimia eikä se katoa.

Jos kohtaat muiden rasistista toimintaa, niin reagoi siihen heti. Älä jää odottamaan, että tilanne menisi ohi. Tee selväksi, ettet hyväksy rasismia ja mieti, mitä voit tehdä uhrin tukemiseksi. Puutu tilanteeseen varhaisessa vaiheessa ja ehkäise vakavien ongelmien syntyminen.

Ota yhteys lähimpään esimieheesi, opettajaan tai rehtoriin, työpaikkasi luottamushenkilöön, ammattijärjestöön, epäasiallista palvelua tarjonneen henkilön esimieheen, työsuojeluviranomaisiin, poliisiin, Rikosuhripäivystykseen, sovittelutoimistoon tai vähemmistövaltuutettuun.