keskiviikko 16. helmikuuta 2011

HS: Perheenyhdistämiseen vaadittu tuloraja liian korkea

Helsingin Sanomat, mielipide: Perheenyhdistämiseen vaadittu tuloraja liian korkea 16.2.2011

Eduskunnan hallintovaliokunta on ottanut kantaa maahanmuuttajien perheenyhdistämiseen ja vaatinut ehtojen tiukentamista. Kaikkien suurten puolueiden edustajat ovat olleet mukana vahvistamassa lausunnon kuvaa maahanmuuttajasta ja hänen perheestään uhkana. Heikossa asemassa olevien ihmisten halua elää yhdessä rakkaimpiensa kanssa pidetään lausunnossa jonkinlaisena pelailuna suomalaisen veronmaksajan kustannuksella.

Maahanmuuttajan mahdollisuus tuoda mukanaan ydinperheensä on paitsi inhimillistä, myös kotoutumista edistävää. Ero perheestä vähentää kielen oppimisen halua ja tekee elämän alakuloiseksi ja yksinäiseksi. Perhe ankkuroi maahan ja rauhoittaa muuton kuohuissa. Tämän tosiasian tunnustaminen ei tarkoita ovien avaamista selälleen kaikkien sukulaisten pääsemiseksi Suomeen maahanmuuttajan hyvinvoinnin nimissä. Ulkomaalaislain uudistus selkiytti jo tilannetta esimerkiksi kasvattilasten maahan saapumisen osalta.

Nykyisin osa muuttajista saa tuoda ydinperheensä maahan, osa ei. EU:n ulkopuolelta työhön Suomeen tulevat lähihoitajat, siivoojat, myyjät tai bussinkuljettajat voivat vain haaveilla puolison ja lastensa tänne tuomisesta. Perheenkokoajalta edellytetty tuloraja on heille liian korkea. Suurin osa ulkomaisesta työvoimasta toimii pienipalkkaisilla aloilla.

Tilanne on muuttajan kannalta kohtuuton. Haluamme, että tulijat tekevät täällä töitä, joihin ei enää löydy suomalaisia tekijöitä. Samalla tekopyhästi kiellämme pienipalkkaisia työperustaisia muuttajia elämästä täällä perhe-elämää.

Suomessa olisi syytä laskea perheenyhdistämiseen oikeuttavia nettotulorajoja, jotta työperäisten maahantulijoiden mahdollisuudet saada aviopuoliso ja lapset luokseen paranisivat.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoina tulleiden kohdalla on tarpeen noudattaa edelleen humanitäärisiä periaatteita ja sallia jo ennen muuttoa olemassa olleen ydinperheen maahantulo. Puolueiden on vaalikamppailussa muistettava inhimillisyys ja kieltäydyttävä ruokkimasta vieraspelkoa.

Minna Säävälä
erikoistutkija

Anne Alitolppa-Niitamo
monikulttuurisuusasioiden päällikkö
Väestöliitto