torstai 17. helmikuuta 2011

HS: Laki voitti tunteen

Helsingin Sanomat, pääkirjoitus: Laki voitti tunteen 17.2.2011

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on tehnyt historiallisen päätöksen. Yksi Suomen korkea-arvoisimmista lainkäyttäjistä, korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) presidentti, sai ensi kertaa nuhteet sopimattomasta toiminnasta.

Oikeusasiamies pitää sopimattomana sitä, että KHO:n presidentti Pekka Hallberg lähetti maaliskuussa Itä-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitoksille kirjeen, jossa hän totesi tuomioistuimen edustajana, ettei käännytyspäätöksen saaneiden kahden iäkkään maahanmuuttajan käännyttämistä pitäisi kiirehtiä. Kyseessä olivat egyptiläinen Eveline Fadayel ja venäläinen Irina Antonova.

Hallberg oli itse osallistunut Fadayelia koskevaan päätöksentekoon ja jäänyt asiaa ratkaistaessa vähemmistöön.

Oikeusasiamiehen nuhteet olivat ainoa ratkaisu, johon nykyisten lakien mukaan voidaan päätyä. Tuomiovallan ja toimeenpanovallan pitäminen erillään on perustuslakimme tärkeimpiä periaatteita. Yhtä tärkeää on sekin, että tuomioistuinten päätökset pannaan täytäntöön.

Oikeusasiamies Jääskeläinen moittii Hallbergiä myös siitä, että tuomioistuimen jäsen käy keskustelua ja esittää kannanottoja tuomioistuimen ratkaisuun liittyvistä seikoista. Oikeusasiamies pitää menettelyä ongelmallisena tuomioistuimen sisäisen riippumattomuuden kannalta.

KHO:n presidentillä olisi ollut toinenkin keino saada kantansa julki: hän olisi voinut jättää päätökseen eriävän mielipiteen, jossa olisi perustellut kantansa. Näin Hallberg ei toiminut.

Heti tuoreeltaan Hallbergin kirje herätti suurta huomiota, eikä oikeustieteilijöiltä liiennyt Hallbergille ihmeemmin tukea.

Juristikunnan ulkopuolelta Hallberg sai tukea sitäkin enemmän. Presidentti Tarja Halosta myöten suuri osa suomalaista oli sitä mieltä, että perheen käsitettä tulkitaan oleskelulupia käsiteltäessä liian ahtaasti ja epäinhimillisesti.

Oikeusasiamies on nyt ratkaissut asian tarkasti lakien mukaan. Myös Pekka Hallberg tuntee varmasti lain, mutta silti hän uskalsi asettaa itsensä ja asemansa arvosteltavaksi puolustaessaan sitä, mitä piti oikeana.

Hallberg kärsi tavallaan kaksoistappion. Hän sai moitteet, eikä ulkomaalaislakia päädyttykään muuttamaan.