maanantai 28. helmikuuta 2011

YLE: Maahanmuuttajille parempaa koulutusta

YLE: Maahanmuuttajille parempaa koulutusta 28.2.2011

Maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta kehitetään. Tänään käynnistyy Osallisena Suomessa -hanke, jonka myötä on tarkoitus luoda valtakunnallinen malli maahanmuuttajien kielten ja kulttuurin opetukseen. Maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta on arvosteltu aiemmin muun muassa siitä, ettei koulutuksen tasoa valvo oikein kukaan.

Hankkeen johtoryhmässä toimiva Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava pitää tärkeänä nyt sitä, että maahanmuuttajien kieltenopetukseen saadaan yhteiset tavoitteet. Arjavan mukaan maahanmuuttajajärjestöjä haastateltaessa tuli selväksi, että kieltenopetus ei ole ollut tähän mennessä tarpeeksi räätälöityä kullekin kohderyhmälle.

- Siinä on voitu panna samaan opetusryhmään maistereita ja täysin lukutaidottomia, ja sehän ei ole kovin tehokasta, Arjava sanoo.

Arjavan mukaan Osallisena Suomessa -hankkeessa juuri kieltenopetuksen räätälöintiin on kiinnitetty huomiota.

- Tässä kokeiluhankkeessa edetään kaikkia polkuja, sekä työelämään suuntaavia, että niitä, jotka eivät tähtää työelämään. Ja omana polkunaan ovat lapset ja nuoret. Kaikkiin näihin pyritään kehittämään sopivat menetelmät.

___________________________

Suomenmaa: Kotoutumislaki sitouttaa

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors (ruots.) sanoo, että uuden kotoutumislain tavoite on vastata maahanmuutossa viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin.

Jatkossa kaikki Suomeen muuttavat henkilöt saavat perustietoa yhteiskunnasta ja ohjausta palveluista saadessaan oleskeluluvan tai rekisteröidessään oleskeluoikeutensa.

– Uusi laki edellyttää sitoutumista sekä maahanmuuttajilta että valtiolta, Thors tiivistää.

Kotoutumislaki tulee voimaan 1. syyskuuta 2011.

Aiempi laki luotiin 1990-luvulla, ja sen lähtökohtana olivat maahanmuuttajat, jotka saapuivat Suomeen pakolaisina tai paluumuuttajina. Aiemmin kotouttamispalvelut suunnattiin lähinnä vain työttömille maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

Thors piti avauspuheenvuoron maanantaina Helsingissä Osallisena Suomessa -hankkeen käynnistämistilaisuudessa.

Hankkeen kokeilukunnat valittiin helmikuun alussa.

Hankkeeseen osallistuu 10 kokeiluhanketta ja 17 kuntaa. Valitut kunnat ovat seuraavan kahden ja puolen vuoden aikana kehittämässä kotoutumiskoulutuksen uutta mallia, joka on tarkoitus ottaa käyttöön valtakunnallisesti kokoeiluhankkeen päättymisen jälkeen vuonna 2013.

Osallisena Suomessa on yksi suurimmista vireillä olevista maahanmuuttajien kotouttamisen tehostamiseen tähtäävistä hankkeista.

Hanke on käynnistetty sisäasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Kuntaliiton, Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin yhteistyöllä ja yhteisrahoituksella.

Sisäasiainministeriön kansliapäällikön Ritva Viljasen mielestä hankkeen vahvuus on siinä, että kyseessä on lainsäädäntöhanke.

– Nyt saadaan kotiuttamiselle raamit, Viljanen korosti.