tiistai 22. helmikuuta 2011

Länsi-Uusimaa: Raaseporissa maahanmuuttajia kotoutetaan työllistämällä

Länsi-Uusimaa: Raaseporissa maahanmuuttajia kotoutetaan työllistämällä 22.2.2011

Raaseporin kaupunki on mukana sisäasiainministeriön kolmivuotisessa Osallisena Suomessa- hankkeessa, jolla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja nopeaa pääsyä työelämään.

Raaseporin osalta hyväksytyn hankkeen kokonaisrahoitustarvearvio on 275 000 euroa. Siitä on tälle vuodelle myönnetty käynnistämis- ja toteuttamistukena 110 000 euroa.

Ohjelman avulla maahanmuuttajat pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti työelämään.

–Se tarkoittaa yhteistyötä koulutustoimijoiden ja muun muassa työnantajien sekä ELY-keskuksen kanssa, sanoo hankevastaavana toimiva Raaseporin kehityspäällikkö Eva Storgårds.

Hanketta varten nimitetään ohjausryhmä, jossa kaupungin perusturvalautakuntaa edustaa Nina Lindroos–Holmström. Hankkeen keston ajaksi maahanmuuttajatoimistoon palkataan hankekoordinaattori.

–Kieli- ja muuta kotouttamiskoulutusta meillä on jo, mutta nyt on katsottava niiden lisätarve, jotta pääsemme hankkeessa alkuun, hän kertoo.

Ohjelmaan sisältyy koulutusta myös toiseen suuntaan eli esimerkiksi työpaikkojen henkilökuntaa koulutetaan kohtaamaan maahanmuuttajia.

Päätös hankerahojen hyväksymisestä tuli kaupungille viime viikolla.

Maaliskuun puoliväliin mennessä sen on jätettävä täsmennetty suunnitelma ja talousarvio tämän vuoden osalta sekä alustavat suunnitelmat vuosille 2012 ja 2013.

Kymmeniä jäänyt työttömiksi.Ensimmäinen pakolaistyön ohjelma laadittiin Länsi-Uudellemaalle 15 vuotta sitten. Nykyään puhutaan maahanmuuttajien kotouttamisesta.Länsi-Uudenmaan maahanmuuttajakoordinaattori Börje Mattssonin mukaan tilanne maahanmuuttajien työllistymisen kannalta on ollut melko hyvä jopa koko maata ajatellen. Lama on kuitenkin syönyt myös tätä sektoria. Sen vuoksi nyt alkavan kokeiluhankkeen piiriin tulee hänen arvionsa mukaan useita kymmeniä maahanmuuttajia.
–Tälle seudulle tulleiden maahanmuuttajien kielenopetus ja ja muukin perustavaa laatua oleva koulutus on voitu hoitaa kattavasti. Siitä huolimatta viime vuosina on kymmeniä henkilöitä jäänyt lähes kokonaan työttömiksi, hän sanoo. Potentiaalinen työnantaja on kunta itse.Hankkeen toteutuminen lähtee työttömien maahanmuuttajien osaamisen ja kiinnostuksen kartoituksesta.

–Meillä on jo sellaisia yrityksiä, joilla on maahanmuuttajia töissä. Voisimme rakentaa heidän kanssaan edelleen läheisempää yhteistyötä ja auttaa info- ja koulutusasioissa molempiin suuntiin, sanoo Börje Mattsson.

Myös pienempien yrittäjien valmiutta palkata maahanmuuttajia on kuulosteltu.

–He ovat suhtautuneet ilahduttavan positiivisesti ja ilmaisseet kiinnostuksensa eli sanoisin meillä olevan hyvä potentiaali työpaikkojen suhteen, toteaa Börje Mattsson.

Kun suunnitelmat konkretisoituvat, hän sanoo soittavansa yritykset läpi. Hän ei usko, että työpaikkojen löytämisessä tulee ongelmia.

–Yksi potentiaalinen työnantaja on myös kunta itse, muistuttaa Börje Mattsson.

Mukana laajassa hankkeessa ovat Raaseporin kaupunki, osa Rannikko-Pohjanmaan kunnista, pääkaupunkiseutu ja Vaasan kaupungin ruotsinkielinen osa.

Tavoitteena on yhteistyöverkon muodostaminen erityisesti ruotsinkielisen kotoutumiskoulutuksen kehittämiseksi.

Hanketta ovat rahoittamassa sisäasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kuntaliitto, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden.