keskiviikko 23. helmikuuta 2011

Uusi Suomi: Rankka kyselytulos Opettaja-lehdessä: ”Maahanmuuttajat rasittavat”

Uusi Suomi: Rankka kyselytulos Opettaja-lehdessä: ”Maahanmuuttajat rasittavat” 23.2.2011

Opettajat kokevat ylimääräistä rasitusta, jos koululuokassa on runsaasti maahanmuuttajia, paljastaa Opettaja-lehden kysely. Vastauksissaan opettajat kertovat, että maahanmuuttajaoppilailla on vaikeuksia koulun käytäntöjen kanssa ja myös heidän vanhempansa kaipaisivat opastusta koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä.

Opettajista 41 prosenttia haluaisi kouluihin kiintiöt maahanmuuttajille, Opettaja-lehden tekemästä kyselystä ilmenee.

Kiintiöitä kannattavista lähes puolet asettaa maahanmuuttajien kiintiön rajan 20 tai 30 prosenttiin.

Liki kolmannes opettajista ei halua kiintiöitä.

Joka neljäs opettaja sanoo, että maahanmuuttajien suuri osuus lisää hälinää ja melua luokkahuoneessa sekä kasvattaa väkivallan määrää koulussa. Kyselyn perusteella opettajat katsovat, että maahanmuuttajien suuri osuus oppilaista haittaa monikulttuurisuuden omaksumista.

Suurin osa opettajista kokee työmäärän kasvavan jopa kohtuuttomaksi, jos maahanmuuttajalapsia on luokassa paljon. Samalla opetuksen laatu kärsii ja tasoa on laskettava. Opettajien mukaan maahanmuuttajien opettaminen on ylimääräinen rasite ja lisätyö, joka ei tunnu opettajan palkassa ja johon ei kouluteta.

Opettajista näyttää selkeästi siltä, että kaupunkien koulut ovat jakautumassa maahanmuuttajien vuoksi hyviin ja huonoihin. Yli puolet opettajista ajattelee näin, Opettaja-lehti kertoo.

Helsingin Sanomien kyselyssä tammikuussa joka kolmas uusimaalainen kannatti maahanmuuttajakiintiöitä kouluihin. Kiintiöitä siis vastusti selvästi suurin osa vastaajista.

Opettaja-lehti kysyi lukijoilta mielipiteitä maahanmuuttajien opetuksesta tammikuussa 2011. Vastaajia oli 456, joista opettajia ja lehtoreita oli 73 prosenttia, lastentarhanopettajia vajaat 11 ja rehtoreita lähes 9 prosenttia.

_______________________________________________________

YLE Uutiset: Maahanmuuttajakiintiöt jakavat opettajien mielipiteet

Lähes joka toisen opettajan mielestä maahanmuuttajien määrä pitäisi kouluissa rajata 20-30 prosenttiin. 41 prosenttia Opettaja-lehden kyselyyn vastanneista opettajista rajoittaisi maahanmuuttajien osuutta kouluissa ja päiväkodeissa. Liki kolmannes opettajista ei kuitenkaan halua kiintiöitä.

Kolme neljästä opettajasta sanoo, että maahanmuuttajia olisi ohjattava asuntopolitiikalla asumaan eri puolille maata.

Suurin osa vastaajista kertoo, ettei ole saanut koulutusta maahanmuuttajien opetukseen.

Opettaja-lehden kyselyyn vastasi 456 ammattilaista. Enemmistö heistä työskentelee entisen Länsi- tai Etelä-Suomen läänissä.

__________________________________________________________


Iltalehti: Opettajat: Maahanmuuttajien määrää kouluissa rajattava

Maahanmuuttajat lisäävät hälinää ja melua luokkahuoneissa, selviää Opettaja-lehden kyselystä.

Opettajien mielestä maahanmuuttajien osuutta kouluissa ja päiväkodeissa pitäisi rajoittaa, paljastaa Opettaja-lehden teettämä kysely.

Rajoittamista kannattaa 41 prosenttia kaikista opettajista.

Opettajien mielestä koulun antamaan opetukseen ja kasvatukseen heijastuu, jos suuri osa koulun oppilaista on maahanmuuttajia. Näiden lisäksi vaikutusta on myös muihin asioihin.

Hälinää ja väkivaltaa

Joka neljännen opettajan mielestä maahanmuuttajien suuri osuus lisää hälinää ja melua luokkahuoneessa sekä kasvattaa väkivallan määrää koulussa. Osa vastaajista epäilee lisäksi, että Suomeen tulee syntymään väkivallan ja rikollisuuden valtaamia maahanmuuttajaghettoja.

Opettajien mukaan maahanmuuttajien opettaminen on ylimääräinen rasite ja lisätyö, joka ei näy opettajan palkassa ja johon ei kouluteta.

Suurin osa opettajista kokee työmäärän kasvavan jopa kohtuuttomaksi, jolloin opetuksen laatu kärsii ja tasoa on laskettava.

Osa opettajista kuitenkin arvioi, että maahanmuuttajat rikastuttavat koulukulttuuria.

Kyselyssä oli vastaajia 456.