perjantai 25. helmikuuta 2011

Ministeri Thors: Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän perustamista tulisi vauhdittaa

Ministeri Thors: Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän perustamista tulisi vauhdittaa 24.2.2011

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvostossa Brysselissä keskusteltiin torstaina Pohjois-Afrikan tilanteesta. Neuvosto kuuli EU:n korkean edustajan Catherine Ashtonin pääsihteeriä Pierre Vimontia, EU:n komissiota ja Frontexin pääjohtajaa Ilkka Laitista.

Neuvostossa puhunut maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors totesi, että Pohjois-Afrikan tilanne avaa tien uudelle kehitykselle. "Tämä on fantastinen mahdollisuus demokratialle. Samalla on muistettava, että tilanne on hyvin erilainen eri maissa."

"EU:n jäsenmaiden pitää olla valmiit tarpeen tullen nopeastikin auttamaan toisiaan käytännön kysymyksissä. Pidemmällä aikavälillä tarvitaan tukea jäsenmailta Pohjois-Afrikan maihin, jotta nämä voisivat kehittää maitaan", Thors totesi.

Ministeri Thors muistutti, että unionin käytössä on useita välineitä, joita voidaan hyödyntää Pohjois-Afrikan maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Näitä ovat esimerkiksi yksittäisten maiden kanssa solmittujen assosiaatiosopimusten tarjoamat mekanismit, Euroopan naapuruuspolitiikan välineet, Välimeren unioni, ihmisoikeuspolitiikan toimeenpanoa varten luodut työkalut sekä demokratiaa tukevat työkalut, kuten tuki vaalien järjestämiselle ja vaalitarkkailulle, sekä muuttoliikkeitä koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa Global Approach.

"Välimeren tapahtumien valossa on selvää, että EU-Afrikka -strategian toimeenpanoa tulisi vauhdittaa. Muistuttaisin, että olemme sitoutuneet sekä maahanmuuttopaktissa, Tukholman ohjelmassa että MME-kumppanuudessa (Migration, Mobility and Employment) edistämään eri keinoin sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja työllisyyttä Afrikassa", ministeri Thors totesi.