tiistai 8. toukokuuta 2012

Yle: Asenteet maahanmuuttoa kohtaan lientyneet

Yle Uutiset: Asenteet maahanmuuttoa kohtaan lientyneet 8.5.2012
Helsingin Sanomat/STT: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet lieventyneet
Verkkouutiset: ”Maahanmuuttoasenteiden yöpakkaset näyttäisivät väistyneen”
Demari/UP: Ovi maahanmuuttajille on raollaan, muutto Suomeen tuo hyödyllisiä kansainvälisiä vaikutteita
Helsingin Sanomat: Paavo Rautio: Tuuli ovea heiluttelee 10.5.

EVA Analyysi: Ovi raottuu – suomalaisten maahanmuuttoasenteet 2012
Ovi raottuu (pdf)

EVA:n mukaan asenteet ovat joiltain osin jo palautuneet sille tasolle, jolla ne olivat, kun tiukentuminen viime vuosikymmenen loppupuolella alkoi.

Suomalaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat lientyneet, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan tekemästä kyselystä. Suhtautuminen maahanmuuttoon on kuitenkin edelleen pikemminkin torjuvaa kuin vastaanottavaista.

Vain joka kolmas suomalainen on sitä mieltä, että maahanmuuttoa pitäisi helpottaa väestön ikääntymisen takia. Yli 40 prosenttia ihmisistä torjuu ehdotuksen.

Lähes puolet ihmisistä kuitenkin pitää maahanmuuttoa kulttuuria rikastuttavana ilmiönä.

EVA:n mukaan asenteet ovat joiltain osin jo palautuneet sille tasolle, jolla ne olivat, kun tiukentuminen viime vuosikymmenen loppupuolella alkoi.

EVA kyseli suomalaisten asenteita maahanmuutosta tämän vuoden arvo- ja asennetutkimuksensa yhteydessä.

____________________________________________

Helsingin Sanomat/STT: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet lieventyneet

Suomalaisten torjuvat asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat lieventyneet selvästi vuoden takaisesta, käy ilmi Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) kyselystä.

Kyselyn mukaan 43 prosenttia vastaajista ei usko, että maahanmuuttoa tarvitsee helpottaa väestön ikääntymisen vuoksi. Vuosi sitten vastaava lukema oli 56 prosenttia.

Miltei kolmasosa on sitä mieltä, että väestön ikääntyminen ja väheneminen edellyttävät maahanmuuton helpottamista. Vuosi sitten tätä mieltä oli harvempi, eli joka neljäs.

EVAn mukaan suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttoon on edelleen varautunutta, mutta viime vuosien talouskriisin vanavedessä kiristyneet asenteet ovat palautuneet vuotta 2008 edeltäneelle tasolle.

Tulokset perustuvat lähes 1 300 vastaajan vastauksiin tammikuussa tehdyssä kyselyssä.

_______________________________________________

Verkkouutiset: ”Maahanmuuttoasenteiden yöpakkaset näyttäisivät väistyneen”

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat viime vuosia myönteisemmin maahanmuuttoon.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisten kriittinen trendi suhteessa maahanmuuttoon näyttäisi pysähtyneen.

Nyt reilu kolmannes katsoo, että ulkomaalaisten Suomeen muuttoa tulisi helpottaa, kun viime vuonna näin ajatteli neljännes.

Väitteen kanssa eri mieltä oli viime vuonna vielä yli puolet suomalaisista, kun nyt osuus on pudonnut kymmenellä prosenttiyksiköllä alle puoleen.

Tulokset selviävät Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) vuoden 2012 arvo- ja asennetutkimuksesta, jossa kartoitettiin myös suomalaisten maahanmuuttoasenteita.

Aiemmin keväällä samainen tutkimus yllätti monet tuloksella, jonka mukaan suomalaiset suhtautuvat aiempaa myönteisemmin EU:hun.

Paluu avoimuustrendiin

Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto analysoi tuloksia todeten, että maahanmuuttoasenteiden ”yöpakkaset näyttäisivät väistyneen”.

– Viimeksi näin, lainausmerkeissä myönteisiä kannat ovat olleet vuosina 2004 ja 2006. Tätä seurasi finanssikriisin ajan kestänyt korpivaellus, jonka aikana maahanmuuttoasenteet tiukkenivat, sanoi Haavisto.

Haaviston mukaan nyt saadut tulokset kertovat paluusta takaisin pitkän ajan trendiin, jossa suomalaisten asenteet maahanmuutolle ovat avautuneet.

Eri ammattiryhmiä ja -järjestöjä vertaillen kriittisesti maahanmuuttoon suhtaudutaan etenkin MTK:ssa sekä SAK-laisten työntekijöiden keskuudessa.

Puolueen kannattajia vertailtaessa kriittisimpiä ovat perussuomalaisten kannattajat.

Heistä 84 prosenttia on samaa mieltä siitä, että suomalaisten varauksellinen suhtautuminen ulkomaalaisia kohtaan on viisasta varovaisuutta, ei tietämättömyyttä tai rasismia.

Vihreistä ja RKP-läisistä alle kolmannes allekirjoittaa väitteen.

Taloussuhdanteet vaikuttavat

Tutkimuspäällikkö Haaviston mukaan Evan asennetutkimus ei anna tieteellistä vastausta siihen, miksi suomalaisten viime vuosien kriittiset asenteet maahanmuutolle ovat lieventyneet.

– Mutta on selvää, että jotkut näistä väittämistä reagoivat suhdanteisiin, hän totesi.

Huonon taloustilanteen ja työttömyyden aikana maahanmuuttajiin suhtaudutaan kriittisemmin.

Haaviston mukaan tutkimus heijastaa myös Suomen poliittisen kentän muutosta, viime eduskuntavaalien alla tapahtunutta perussuomalaisten nousua, joka on sittemmin taittunut ja kääntynyt laskuun.

Tutkimuksen kyselyt toteutettiin viime tammikuussa, presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen alusviikolla, jolloin maahanmuutosta keskusteltiin julkisuudessa varsin myönteiseen sävyyn.

Tulokset perustuvat lähes 1 300 ihmisen vastauksiin.

Paineet purkautuneet

Evan tuloksia paikan päällä analysoimassa ollut kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) katsoi, että maahanmuuttokriittinen Hommaforum-keskustelupalsta netissä on osaltaan edesauttanut maahanmuuttoasenteiden lieventymistä.

– Nyt voi sanoa, että ne ikävätkin asiat on sanottu ja paine jollain tapaa ehkä purkautunut, hommaforumilaisten kanssa keskustellut Haavisto arvioi.

Johtaja Tiina Suominen maahanmuuttovirastosta katsoi, että media on osaltaan ruokkinut suomalaisten kriittistä asennetta maahanmuuttajiin.

– Kun maahanmuutto keskittyy lähinnä pääkaupunkiseudulle ja joihinkin suuriin kaupunkeihin, läheskään kaikilla suomalaisilla ei ole lähipiirissään kontakteja maahanmuuttajiin ja näin käsitykset tulevat paljolti mediasta, sanoi Suominen.

Myönteinen uutisointi maahanmuuttoon liittyen on jäänyt pitkälti puuttumaan.

– Viime aikoina tosin sen tyyppinen uutisointi, että maahanmuuttajat vievät suomalaisten työpaikat on vähentynyt ja entistä enemmän puhutaan siitä, että viranomainen ei anna jonkun ahkeran ihmisen työskennellä Suomessa, Suominen korosti.

Oma kulttuuri uhattuna

Mitä tulee kansainvälisiin vertailuihin, tutkimuspäällikkö Ilkka Haaviston mukaan suomalaiset suhtautuvat maahanmuuttoon hivenen keskimääräistä torjuvammin.

– Yksi selkeä suomalainen ominaispiirre on kuitenkin se, että meillä on ikään kuin pelko oman kulttuurin katoamisesta, hän katsoi.

Suomalaisista yli 60 prosenttia oli tässäkin tutkimuksessa sitä mieltä, että ”suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella kulttuurinsa omaleimaisuutta yhä lisääntyvää kansainvälistymistä vastaan”.

Asenteet tässä ovat tosin lieventyneet.

Viime vuonna lähes kolme neljästä oli samaa mieltä väittämän kanssa.

_______________________________________________

EVA Analyysi: Ovi raottuu – suomalaisten maahanmuuttoasenteet 2012

”Suomalaisten maahanmuuttoasenteita aiemmin leimannut kriittisyyden kasvu on pysähtynyt”, selviää tänään julkaistusta EVA Analyysistä ”Ovi raottuu – suomalaisten maahanmuuttoasenteet 2012”. Tutkimuksen on laatinut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto. EVAn tutkimuksen mukaan jo joitakin vuosia jatkunut ja vuonna 2008 alkaneiden finanssi- ja talouskriisien kanssa käsikynkkää kulkenut, yhä torjuvammaksi muuttunut maahanmuuttoasenteiden kehitys on pysähtynyt.

Eräiltä osin asenteet ovat palautuneet lähelle tasoa, jolta niiden tiukentuminen viime vuosikymmenen loppupuolella alkoi.

Tutkimuksen tulokset piirtävät silti kuvan varsin varautuneesta kansasta. Suhtautuminen on edelleen pikemminkin torjuvaa kuin vastaanottavaista. Väitteisiin maahanmuuton hyödyistä suhtaudutaan yhä epäillen, oli kyse sitten maamme talouden tarpeista tai kulttuurimme kansainvälistymisestä. Vain kolmannes (32 %) helpottaisi maahanmuuttoa väestömme ikääntymisen vuoksi. Toisaalta jo miltei joka toinen (46 %) katsoo, että maahanmuutto rikastuttaa kulttuuriamme kansainvälisillä vaikutteilla.

Tutkimuksen mukaan selvä enemmistö kuitenkin vaatii, että kulttuurimme omaleimaisuutta varjeltaisiin tehokkaasti yhä lisääntyvää kansainvälistymistä vastaan. Samaten joka toinen (51 %) pitää suomalaisten varauksellista asennoitumista ulkomaalaisia kohtaan ”viisaana varovaisuutena”, eikä rasismina.

Kaikesta tästä huolimatta jo sulkeutumassa ollut ovi on jälleen raollaan, sillä maahanmuuttoasenteita aiemmin leimannut kriittisyyden kasvu on pysähtynyt.

EVA kysyi suomalaisten maahanmuuttoasenteita vuoden 2012 arvo- ja asennetutkimuksensa yhteydessä.

______________________________________________

Demari/UP: Ovi maahanmuuttajille on raollaan, muutto Suomeen tuo hyödyllisiä kansainvälisiä vaikutteita

Joka kolmannen suomalaisen mielestä maahanmuuttoa Suomeen pitäisi helpottaa, koska suomalaiset ikääntyvät ja työvoiman määrä vähenee. Useampi kuin kaksi viidestä kuitenkin torjuu ajatuksen, Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n tiistaina julkistettu tutkimus kertoo.

– Aiemmin vuosia jatkunut, yhä torjuvammaksi muuttunut maahanmuuttoasenteiden kehitys on pysähtynyt, EVA:n tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto sanoo.

Hänen mukaansa tulos on harppaus astetta hyväksyvämmän asennoitumisen suuntaan.

– Torjuvien osuus on nyt yli kymmenen prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten.

Haaviston mielestä jo sulkeutumassa ollut ovi maahanmuuttajille on jäälleen raollaan.

Lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä, että ulkomaalaisten lisääntyvä muutto Suomeen tuo hyödyllisiä kansainvälisiä vaikutteita. Kolmannes torjuu väitteen.

– Muutos hyväksyvämpään suuntaan viime vuoden mittauksesta on huomattava.

Puolueiden välillä
suuria eroja

Akateemisesti koulutetut suhtautuvat maahanmuuton helpottamiseen keskivertoa myönteisemmin. Huomattavasti keskimääräistä kriittisempiä ovat SAK:laiset työntekijät.

Selvimmin vastakohtaisuudet pomppaavat esiin puolueiden äänestäjäryhmien välillä.

– Vaikka maahanmuuton helpottamista vastustavia löytyy kaikkien puolueiden äänestäjistä, torjuva asennoituminen tiivistyy perussuomalaisten äänestäjien joukossa.

Kolme neljästä perussuomalaisesta torjuu maahanmuuton helpottamisen. Suopeimmin siihen suhtautuvat vihreiden ja RKP:n kannattajat.

Haavisto arvioi, että muutos myönteiseen suuntaan saattaa johtua viime vuonna pidetyistä eduskuntavaaleista, joiden alla käytiin voimakasta maahanmuuttokriittistä keskustelua.

– Vaalien alla suuri osa suomalaisista oli sitä mieltä, että maahanmuutosta käyty keskustelu ei ollut riittävän suorasukaista ja ongelmia esille tuovaa. Nyt keskusteluun ovat nousseet muut asiat.

Varovaisuutta
vai rasisimia?

Joka toisen suomalaisen mielestä varauksellinen suhtautuminen ulkomaalaisia kohtaan on viisasta varovaisuutta, ei tietämättömyyttä tai rasismia.

– Viisaan varovaisuuden rasismiksi tuomitsevien joukko on kasvanut, mutta tätä mieltä on edelleen vain kolmannes vastaajista, Haavisto toteaa.

Viisas varovaisuus puhuttelee etenkin perussuomalaisia, mutta myös keskustan ja kristillisdemokraattien kannattajia.

Vihreitä ja RKP:tä äänestävien enemmistö tulkitsee viisaan varovaisuuden rasistiseksi.