keskiviikko 18. marraskuuta 2009

HS: Maahanmuuttajien tarpeet ja taidot huomioon lain avulla

Helsingin Sanomat/STT: Maahanmuuttajien tarpeet ja taidot huomioon lain avulla 18.11.2009
Sisäministeriö:
Julkaisu: Maahanmuuttajien tehokkaan kotouttamisen kolme polkua - Kokeilulailla toteutettava alkuvaiheen ohjauksen malli Osallisena Suomessa (pdf)

Suomeen juuri saapuneiden maahanmuuttajien tarpeiden tunnistamista halutaan parantaa kokeilulailla. Lakia valmistellut työryhmä esittää, että kotouttamista tuettaisiin kolmella eri polulla.

Ensimmäinen polku olisi tarkoitettu työelämään suuntautuville maahanmuuttajille. Tavoitteena on saada heidät nopeasti työelämään. Toinen polku suunnattaisiin erityistukea tarvitseville maahanmuuttajille.

Molemmat polut alkaisivat tarve- ja osaamiskartoituksella. Alkuvaiheen kotouttamiskoulutus kestäisi vuoden, ja siihen kuuluisi muun muassa kielikoulutusta ja yhteiskuntaan perehdyttämistä.

Kolmas polku tarjoaisi tukea lapsille ja nuorille. Polun varrelta maahanmuuttaja saisi kerättyä riittävän kielitaidon ja samat mahdollisuudet jatkokoulutukseen kuin kantaväestöön kuuluvat nuoret.

Kolmevuotisesta kokeilusta on tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnalle alkuvuodesta. Itse kokeilu alkaisi jo ensi vuonna, ja siinä olisi mukana 6–10 kuntaa ympäri Suomea.
________________________________________________

Maahanmuuttajien kotouttamisessa halutaan kokeilla Kanadan mallia, joka perustuu nopeaan sopeuttamiseen. Sisäministeriön työryhmä esittää kokeilulakia, jonka reseptejä testattaisiin muutamassa kunnassa.

Maahanmuuttoministeri Astrid Thors (r) ajaa lakia eduskunnan hyväksyttäväksi.

Kanadassa kotouttamisen pääpaino on ensimmäisessä vuodessa maahanmuuton jälkeen, jolloin tulijalle annetaan laajaa kielikoulutusta.

Kokeilussa maahanmuuttajan tilanne kartoitettaisiin jopa kahden viikon sisällä Suomeen tulosta. Koulutus räätälöitäisiin henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Maahanmuuttajat jaettaisiin työmarkkinoille suuntaaviin, erityistukea tarvitseviin ja alaikäisiin.

Tarkoitus olisi imaista kielikoulutukseen myös niitä, jotka usein jäävät sen ulkopuolelle. Kotiäidit saisivat laittaa lapsensa päivähoitoon kurssien ajaksi. Koko perhe voisi osallistua täydentäville kielikursseille lapsen koulussa.

Hyvä suomen tai ruotsin taito nopeuttaisi kansalaisuuden saantia.