perjantai 27. marraskuuta 2009

Suomen Pakolaisapu kommentoi hallituksen esittämiä muutoksia kansalaisuuslakiin

Suomen Pakolaisapu kommentoi hallituksen esittämiä muutoksia kansalaisuuslakiin 26.11.2009

Suomen Pakolaisapu pitää hallituksen esitystä Eduskunnalle laiksi kansallisuuslain muuttamisesta valtaosin oikeansuuntaisena. Kansalaisuuden hakemisen selkiyttäminen ja joustavammaksi kehittäminen palvelee hyvin maahanmuuton kasvavia tarpeita ja entistä nopeampaa kotoutumista.

Pääasiallisen asumisajan lyhentäminen kuudesta viiteen vuoteen ja kerätyn asumisajan osalta seitsemään vuoteen seuraa Ruotsin vastaavaa lainsäädäntöä ja näkee kansalaisuuden yhtenä väylänä kotoutumiseen pikemmin kuin päinvastoin.

Esityksessä otetaan vastoin usean muun vertailumaan linjauksia huomioon vain puolet Suomessa tilapäisellä luvalla oleskellusta ajasta kansalaisuuslain mukaista asumisaikaa laskettaessa. Suomen Pakolaisapu pitää tätä menettelyä hakijalle epätyydyttävänä, sillä tämä on saattanut joutua oleskelemaan maassa pitkiäkin aikoja useilla tilapäisillä oleskeluluvilla johtuen muun muassa määräaikaisista työsuhteista tai opiskelusta.

Esitys vahvistaa kielitaidon merkitystä kansalaisuuden saannissa. On hyvä, että esityksessä on otettu huomioon myös ne painavat erityiset syyt, kuten pakolaisena Suomeen tulleen korkea ikä tai hakijan luku- ja kirjoitustaidottomuus, joiden täyttyessä kielitaitovaatimuksista voidaan joustaa. Esityksen keskeisissä ehdotuksissa (3.3) tuodaan esille ne haasteet, joita täysipäiväinen kielen opiskelu tuo esimerkiksi yksinhuoltajille tai monilapsisten perheiden äideille.

Suomen Pakolaisapu pitää tärkeänä, että kielen opetusta kehitetään edelleen vastaamaan muuttuvan lainsäädännön sekä erityisryhmien tarpeita. Kansalaisuuslain edellytyksien täyttyminen ei saa jäädä riippumaan siitä, ettei viranomaisella ole tarjota riittäviä resursseja ja vaihtoehtoja maahanmuuttajien kielen ja kulttuurin opetukseen.

Helsingissä 26.11.2009

Thomas Wallgren
Hallituksen puheenjohtaja
Suomen Pakolaisapu

Kim Remitz
Toiminnanjohtaja
Suomen Pakolaisapu