keskiviikko 24. maaliskuuta 2010

HS/Johanna Maula: Mitä jos Suomi jaettaisiin kahtia?

Helsingin Sanomat/Johanna Maula: Mitä jos Suomi jaettaisiin kahtia? 24.3.2010

Amerikkalaisessa Newsweek-lehdessä oli muutama viikko sitten mielenkiintoinen artikkeli maahanmuuttopolitiikasta koko Euroopan kohtalonkysymyksenä. Kahdeksi vastakkaiseksi vaihtoehdoksi Euroopalle esitettiin joko avoimen siirtolaispolitiikan Pohjois-Amerikan maat tai maahanmuuttopolitiikassaan huomattavasti suljetumpi Japani, jonka talouskasvu on jo vuosikymmeniä ollut näivettynyt.

Vaikka Helsingin Sanomissa 15. 3. julkaistun maahanmuuton haluttavuutta koskevan tutkimuksen kysymyksenasettelu olikin epämääräinen, jokainen voisi kokeilla seuraavaa ajatusleikkiä.

Mitä tapahtuisi, jos Suomi todellakin jaettaisiin kahtia niin, että ne lähes 60 prosenttia, jotka eivät halua "ottaa" maahanmuuttajia Suomeen, asuttaisivat – luonnollisesti ilman näitä vähemmistöjä – vastaavan kokoista maa-aluetta omine, maahanmuuton estävine lakeineen? Samalla ne alle 40 prosenttia, jotka hyväksyvät etniset vähemmistöt ja haluavat lisätä maahanmuuttoa, asuttaisivat maan toista puolta suurin piirtein nykyisine lakeineen.

Mitäs luulette: Kumpi puoli kehittyisi, kumpi näivettyisi? Kummassa kukoistaisivat niin sanottu luova luokka ja yrittäjyys? Kumman talous kehittyisi ja vienti kukoistaisi? Kumpaa ulkomaiset investoijat karttaisivat?

Johanna Maula
valtiotieteen tohtori
Helsinki