lauantai 27. maaliskuuta 2010

Pohjalainen: Vihreät tuomitsevat vihanlietsonnan

Pohjalainen: Vihreät tuomitsevat vihanlietsonnan 27.3.2010

Vaasan vaalipiirin vihreät ovat huolissaan suomalaisten asenteiden jyrkentymisestä maahanmuuttajia kohtaan. Suurta osaa maahanmuuttokritiikistä on leimannut primitiivinen viha ja väkivallan uhka, joka on kohdistunut etenkin afrikkalaisiin ja muslimeihin. Osansa vihakampanjasta ovat saaneet myös ne suomalaiset, jotka ovat rohjenneet puhua maahanmuuttajista myönteiseen tai edes neutraaliin sävyyn.

Tuomitsemme jyrkästi tällaiset rasistiset vihakampanjat. Maahanmuutto on tämän päivän realiteetti, johon vaikuttavat esim. Suomen EU-jäsenyys, kansainväliset avioliitot ja työmarkkinoiden tarpeet.

Mielipidetiedusteluissa esiin noussut maahanmuuton rajoittaminen on käytännössä mahdoton tehtävä, ellei Suomen haluta sulkeutuvan ulkomaailmalta lähes täydellisesti. Umpioitunut yhteiskunta ei ole vihreiden tavoite.

Työperäiset maahanmuuttajat tulevat Suomeen pääosin EU:n alueelta, eikä heidän liikkuvuuttaan edes voi säädellä kansallisin rajoituksin.

Kiintiöpakolaisia oli viime vuonna nelisen prosenttia maahanmuuttajista. Kiintiöpakolaiset ovat brutaalia väkivaltaa kärsineitä ja usein kodittomia ihmisiä, ja silkka inhimillisyys vaatii meitä kannattamaan vähintään nykyisen suuruisia pakolaiskiintiöitä.

Turvapaikkapolitiikkamme ongelmana ovat olleet pitkät käsittelyajat, jotka ovat antaneet mahdollisuuden ns. turvapaikkaturismiin. Käsittelyaikoja tulisi lisäresursoinnin avulla lyhentää, jolloin aiheettomat hakijat voitaisiin käännyttää nopeasti ja aiheellisten kotiutus aloittaa nopeasti.

Maahanmuuttajien työllistymisongelmien keskeisimpiä syitä ovat heikko kielitaito, heikko koulutus ja joissakin tapauksissa ns. rakenteellinen syrjintä - esimerkiksi tarpeettoman tiukat kielitaitovaatimukset. Jos näihin ongelmiin kyetään puuttumaan, maahanmuutto on Suomelle paitsi humaania ja avartavaa myös taloudellisesti kannattavaa.

Juha Tuomikoski
Hallituksen jäsen, Vaasan vaalipiirin vihreät