keskiviikko 31. maaliskuuta 2010

Sisäasiainministeriö käynnisti Osallisena Suomessa-hankkeen

Tiedote: Sisäasiainministeriö käynnisti Osallisena Suomessa-hankkeen 31.3.2010

Sisäasiainministeriö on asettanut Osallisena Suomessa -hankkeen. Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjausta ja kotoutumiskoulutusta. Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukselle selkeä ja johdonmukainen niin sanotun kolmen polun malli: (1) nopeasti työmarkkinoille suuntaavien polku, (2) erityistä tukea tarvitsevien polku ja (3) lasten ja nuorten polku. Tavoitteena on luoda edellytykset kaikkien maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukselle.

Hankkeessa kokeillaan vaihtoehtoisia ja joustavia tapoja koulutuksen järjestämiseksi sekä kehitetään itse koulutuksen sisältöä. Lisäksi arvioidaan tuloksia ja koulutuksen tehokkuutta.

Hankkeeseen valitaan noin kymmenen kokeilukuntaa hakemusten perusteella. Hanke jatkuu vuoden 2013 loppuun. Tänä vuonna kehitetään koulutusmalli ja valitaan kokeilukunnat. Varsinainen koulutus alkaa ensi vuonna.

Hanke toteutetaan sisäasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön, Suomen Kuntaliiton, Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfodenin yhteistyöllä ja yhteisrahoituksella.

Hankkeelle on asetettu seurantaryhmä, johon kuuluvat sisäasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Suomen Kulttuurirahaston, Svenska Kulturfondenin, kokeilukuntien ja kuntien alueella toimivien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen edustajat sekä erikseen kutsuttavien maahanmuuttajajärjestöjen edustus. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen.