torstai 25. maaliskuuta 2010

YLE: Isoäitien käännytysten toimeenpano keskeytetty

YLE Uutiset: Isoäitien käännytysten toimeenpano keskeytetty 25.3.2010
Helsingin Sanomat/STT: Isoäitien käännytys keskeytettiin
Helsingin Sanomat: Isoäitien käännytystä viivästytetään
YLE Uutiset: Antonovan vävy: Taistelu ei ole vielä ohi
Poliisin tiedote: Poliisi ei käännytä toistaiseksi ulkomaalaisia isoäitejä

Jyrki Virolainen: KHO:n Pekka Hallbergilla outo kolmoisrooli isoäitien käännytysasiassa (blogi)
HBL: Farmor kan le igen

Egyptiläisen ja venäläisen isoäidin käännytysten toimeenpano on keskeytetty. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero kertoi asiasta YLE Uutisille keskusteltuaan käännytysten toimeenpanosta vastaavien poliisipäälliköiden kanssa torstaina.

Paateron mukaan painavin syy käännytysten toimeenpanon keskeyttämiselle on lain mahdollinen muuttaminen kevään aikana.

- On selvästi todettu, että lakia ollaan muuttamassa siten, että inhimilliset syyt otetaan huomioon yksittäistapauksissa. Ei ole mitään syytä kiirehtiä käännytyksiä, Paatero toteaa.

Paateron mukaan päätöksessä painoi myös Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Hallbergin tuki käännytysten keskeyttämiselle. Lisäksi toinen käännytyspäätöksen saaneista isoäideistä on hakenut uutta oleskelulupaa.

______________________________________________________

Helsingin Sanomat/STT: Isoäitien käännytys keskeytettiin

Poliisi on keskeyttänyt egyptiläis- ja venäläisisoäitinä tunnettujen kahden naisen käännytyspäätösten täytäntöönpanon. Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan ratkaisun taustalla on se, että asiaan liittyvän lainsäädännön odotetaan muuttuvan jo lähiaikoina.

Venäläisen ja egyptiläisen isoäidin oleskelupien epääminen ja käännytyspäätökset ovat herättäneet vilkasta yhteiskunnallista keskustelua.

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) kertoi eilen hallituspuolueiden sopineen, että ulkomaalaislakiin lisätään harkintavaltaa inhimillisten perusteiden osalta. Perhekäsitystä ei kuitenkaan ole tarkoitus laajentaa isovanhempiin.

Vanhasen mukaan lainmuutos on mahdollista saada voimaan jo ennen kesää.

Käännytyksen keskeytyksestä kertoi ensin Yle.

Helsingin Sanomat: Isoäitien käännytystä viivästytetään

Poliisi viivästyttää egyptiläis- ja venäläisisoäitinä tunnettujen kahden naisen käännytyspäätösten täytäntöönpanoa. Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan ratkaisun taustalla on se, että asiaan liittyvän lainsäädännön odotetaan muuttuvan jo lähiaikoina.

Poliisin ohjeiden mukaan käännytys olisi oikeuden päätöksen jälkeen aloitettava välittömästi, mutta Paateron mukaan poliisi voi tulkita omia ohjeitaan niin kuin parhaaksi katsoo. Lainsäädännössä yksiselitteisiä vaatimuksia täytäntöönpanolle ei ole asetettu. Poliisin mukaan maasta poistettavia on tällä hetkellä Suomessa noin 500.

"Näiden isoäitien ei tarvitse olla tässä jonossa ensimmäisinä", Paatero sanoo poliisin tiedotteessa.

Venäläisen ja egyptiläisen isoäidin oleskelupien epääminen ja käännytyspäätökset ovat herättäneet vilkasta yhteiskunnallista keskustelua.

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) kertoi eilen hallituspuolueiden sopineen, että ulkomaalaislakiin lisätään harkintavaltaa inhimillisten perusteiden osalta. Perhekäsitystä ei kuitenkaan ole tarkoitus laajentaa isovanhempiin.

Vanhasen mukaan lainmuutos on mahdollista saada voimaan jo ennen kesää.

Mahdollinen lainmuutos ei kuitenkaan muuttaisi lainvoimaisia tuomioistuimen päätöksiä, vaan isoäitien olisi tehtävä uudet oleskelulupahakemukset.

Asiasta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Länsi-Savo.

____________________________________________________________

YLE Uutiset: Antonovan vävy: Taistelu ei ole vielä ohi

Käännytystä odottaneen venäläisen Irina Antonovan lähisukulaiset ovat tyytyväisiä isoäidin käännytyksen keskeyttämiseen. He eivät kuitenkaan huokaise helpotuksesta ennen kuin vanhuksen oleskeluluvan käsittely valmistuu.

YLE Uutiset tapasi käännytyspäätöksen saaneen Irina Antonovan tyttären puolisoineen, kun poliisi oli päättänyt keskeyttää vuonna 1928 syntyneen Antonovan käännytyksen.

- Se on hyvä uutinen, mutta meillä ei joka tapauksessa ollut vaihtoehtoja sille, että äiti ei jäisi tänne. Hän ei pärjää kotona ilman meitä, sanoo tytär Natalia Käärik

- Olemme hyvillä mielillä, mutta vähän epätoivo hiipii takana. Onko se todella totta, että nämä on keskeytetty nämä käännytykset, pohtii Antonovan vävy Ari Laitinen.

Laitinen kertoo perheen olleen alusta asti varma, että isoäiti saa oleskeluluvan, mutta joutuneen pettymään.

Poliisin torstaista päätöstä Laitinen pitää erävoittona.

- Taistelu ei ole vielä ohi.

Mediamylläkästä hyötyä?

Ari Laitisen mielestä tapahtumien etenemisessä julkisuudella on ollut "iso osa".

- Tietysti, kun kansa alkaa puhua, poliitikoille tulee paineita. Se on tärkeä osa.

Ratkaisevana käänteenä Ari Laitinen pitää presidentti Tarja Halosen ja Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin kannanottoja isoäitien puolesta.

- Eilen kun oltiin pääministeri tapaamassa, rivien välistä saatiin myös häneltä tukea, vaikka hän ei sitä suoraan sanonutkaan.

Mediamyllytys Laitista lähinnä hämmentää.

- Aikamoinen soppa tullut. Ei ikinä olisi uskottu, todellakaan.

Isoäidillä ei turvaverkkoa Venäjällä

Ari Laitisen mukaan Irina Antonovan perhe ei ollut mitenkään valmistautunut siihen, että Suomen viranomaiset panisivat käännytyksen täytäntöön. Antonova on kirjoilla Suomessa, koska hän on ollut niin kauan poissa Venäjältä.

- Toivottiin, että joku näkee, mikä tilanne on. Ei lähdetä viemään mummoja rajalle. Se ei ole hyväksyttävää, Laitinen sanoo.

Oleskeluluvassa vielä odottamista

Irina Antonova on hakenut uutta oleskelulupaa Suomesta.

- Toivotaan, että hänen onnistuu saada oleskelulupa toteaa tytär Natalia Käärik.

- Katsotaan lupa-asia loppuun asti ja toivotaan, että voidaan laittaa piste koko asialle, Ari Laitinen miettii.

____________________________________________

Poliisin tiedote: Poliisi ei käännytä toistaiseksi ulkomaalaisia isoäitejä

Poliisi ei käännytä toistaiseksi kahta ulkomaalaista isoäitiä, jotka on määrätty palautettavaksi kotimaihinsa. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero korostaa kohtuullisuutta.

- Lainvalmistelija on ilmaissut tahtonsa muuttaa lakia hyvinkin nopeasti, joten viivästytämme omia toimiamme käännyttämisessä, hän toteaa.

Paatero korostaa, että poliisi on luonnollisesti sidottu oikeuden päätöksiin, eikä hän voi poliisiylijohtajana edellyttää alaisiltaan virkavirheen tekemistä.

Poliisin omien ohjeiden mukaan käännytys on aloitettava välittömästi. Lainsäädännössä yksiselitteisiä vaatimuksia ei ole asetettu.

- Omia ohjeitamme voimme toki tulkita, kuten parhaaksi katsomme. Poliisin on osaltaan priorisoitava toimenpiteet ja otettava huomioon myös inhimilliset tekijät. Maasta poistettavia on tällä hetkellä Suomessa noin 500. Näiden isoäitien ei tarvitse olla tässä jonossa ensimmäisinä.

Hallberg: ”Toimeenpanoa ei perusteltua kiirehtiä”

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätösten toimeenpanosta vastaavat Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitokset. KHO:n presidentti Pekka Hallberg esitti poliisilaitoksille keskiviikkona, että kummankaan toimeenpanoa ei ole perusteltua kiirehtiä.

Hallberg tukee ministeri Astrid Thorsin aloitetta käynnistää selvitystyö ulkomaalaislain muuttamiseksi niin, että lakiin lisättäisiin maahanmuuttoviranomaisten ja tuomioistuinten harkintamahdollisuuksia niiden yksilöllisten tapausten varalta, joissa oleskeluluvan hylkääminen muodostuisi muutoin kohtuuttomaksi.

Mahdollinen lainuudistus ei tarkoita puuttumista lainvoimaisiin riippumattoman tuomioistuimen päätöksiin. Mikäli oleskeluluvan ehtoja muutettaisiin, myös nyt esillä olleissa tapauksissa olisi mahdollista tehdä uudet hakemukset ja saada ne muutettujen edellytysten pohjalta ratkaistavaksi.

Poliisipäälliköiltä ymmärtämystä

Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikosen mukaan käännyttämisessä voidaan ottaa huomioon vähemmän haitan periaate, varsinkin kun sille on annettu siunaus arvovaltaiselta taholta.

Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Kari Tiittula pitää toimeenpanon viivästyttämistä kohtuullisena ja oikeudenmukaisena ratkaisuna. Kokonaisuutta on hänen mukaansa katsottava myös ihmisten tasalta ja edistettävä yhteisöllisyyttä yhteiskunnassa.

_____________________________________________

Jyrki Virolainen: KHO:n Pekka Hallbergilla outo kolmoisrooli isoäitien käännytysasiassa (blogi)

1. Viimeiset kaksi viikkoa Suomessa on puhuttu aika kiivaasti kahden ulkomaalaisen isoäidin oleskeluluvasta ja käännyttämisestä. Tapauksista on toki puhuttu jo asian aiemmissa käsittelyvaiheissa, mutta korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 8.3. antamien oleskeluluvan epäävien päätösten jälkeen keskustelu on entisestään kiihtynyt.
2. Minulla ei ole toki mitään keskustelua vastaan. Mutta mikä on asiassa ja keskustelussa päätöksentekoon osallistuneen yksittäisen tuomarin rooli? Voiko hän hääriä mukana keskustelussa siinä kuin muutkin kansalaiset? Yleensä Suomessa samoin kuin muissakin maissa on lähdetty siitä, että päätöksentekoon osallistuneen tuomarin tulisi pidättäytyä keskustelusta. Tuomarilla on tilaisuus puhua tuomioiden ja päätösten perusteluissa ja esittää siinä yhteydessä kaikki näkökantansa.
3. Tuomioistuimilta ja tuomareilta edellytetään perustuslain mukaan puolueettomuutta ja riippumattomuutta muun muassa lainsäädännöstä ja hallitusvallasta eli eduskunnasta ja maan hallituksesta. Tuomareiden tulisi pysytellä poliittisten kysymysten ja päivänpolitiikan ulkopuolella, eiväthän he voi toimia tuomarin virkansa ohella kansanedustajinakaan. Eri asia on, että tuomareiden juridista asiantuntemusta voidaan hyödyntää kuulemalla heitä lakeja valmisteltaessa ja säädettäessä asiantuntijoina esimerkiksi eduskunnan perustuslaki- ja lakivaliokunnassa.
4. Tuomareiden ei kuitenkaan tulisi ottaa näkyvää roolia lakeja säädettäessä ja muutettaessa. Ylimmät tuomioistuimet eli korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus (KHO) voivat tehdä lainsäädäntöä koskevia aloitteita - tätä mahdollisuutta ne eivät ole viime aikoina juuri koskaan käyttäneet - mutta KKO:n tai KHO:n yksittäisillä jäsenillä ei perustuslain mukaan ole tällaista oikeutta. Itsestään selvää on, ainakin pitäisi olla, että nimenomaan KKO:n ja KHO:n päällikkötuomareiden eli presidenttien tulisi noudattaa erityistä pidättyvyyttä, kun on kysymys päivänpolitiikkaan liittyvistä lainmuutoshankkeista.

5. Jos ylimpien tuomioistuimien presidentit ottaisivat näkyvän roolin lakien valmistelussa ja säätämisessä, voitaisiin epäillä tuomioistuimien haluavan sekaantua perustuslain hengen vastaisesti eduskunnalle ja hallitukselle kuuluvan lainsäädäntövallan käyttämiseen. Tämä olisi tuomioistuimien riippumattomuuden kannalta kiusallista ja arveluttavaa.

6. Tämän esipuheen jälkeen itse asiaan. Isoäitien tapauksessa näyttää käyvän niin, että lakia ollaan muuttamassa niin, että se mahdollistaisi nykyistä lakia selkeämmin niin sanottujen inhimillisten näkökohtien huomioon ottamisen. Lain muutosta ovat ajaneet ministerit Astrid HTors ja oikeusministeri Tuija Brax ja eilen myös pääministeri lupasi tukensa ajatellulle lainmuutokselle kiireellisessä aikataulussa.

7. Kaikki alkoi siitä kun mä lopputilin sain, lauloi Irwin aikoinaan. Tässä mummojen tapauksessa kaikki alkoi siitä, kun akatemiaprofessori Martti Koskenniemi, runoilijamestari V.A. Koskenniemen pojanpoika ja OM:n kansliapäällikkö Tiina Astolan puoliso, kirjoitti KHO:n 8.3. antamista mummoja koskevista käännytyspäätöksistä mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomissa. Tämä on harvinaista, sillä Koskenniemi ei ole aiemmin yleensä puuttunut vastaavanlaisin tapauksiin, ei ainakaan Suomessa sattuneisiin tapauksiin.

8. Kului pari päivää kunnes presidentti Tarja Halonen kertoi kaikelle kansalle, että KHO:n päätökset ovat hänen oikeustajunsa vastaisia. Oikeusministeri Brax pidättyi visusti arvostelemasta KHO:n päätöksiä - tapaus Johannes Koskisesta tietenkin viisastuneena. Mutta Brax ilmaisi kantansa osallistumalla samana päivänä isoäitien puolesta pidettyyn mielenosoitukseen esiintyen mielenosoittajien eturivissä.

9. Samaan aikaan kuitenkin maahanmuuttoministeri Astrid Thors arvosteli KHO:n päätöksiä ja kertoi, että käännytyspäätösten vastustavalle kannalle on nyt saatu "kahden presidentin tuki." Ihmettelin Thorsin lausumaa ja ajattelin, että ei kai nyt vaan Manu tai Mara ole yhtynyt Haloskan lausahdukseen. Sitten selvisi, että Thors tarkoitti toisella presidentillä KHO:n presidentti Pekka Hallbergia.

10. Hallberg oli osallistunut KHO:ssa jäsenenä toisen eli egyptiläismummon asian ratkaisemiseen, mutta jäänyt vahvennetussa kokoonpanossa ratkaistussa asiassa vähemmistöön. KHO:n kahdeksasta jäsenestä selkeä enemmistö eli kuusi jäsentä kannatti isoäidin käännytystä, yksi jäsen olisi palauttanut asian takaisin Helsingin hallinto-oikeudelle ja vain yksi jäsenen olisi kumonnut käännytyspäätöksen. Vaikka KHO:n päätöksestä laatimassa tiedotteessa - ks. jäljempänä - ei mainita yhtään jäsentä nimeltä, vuodettiin pian julkisuuteen, että juuri presidentti Hallberg oli tämä "inhimillinen tuomari", joka olisi estänyt mummon käännytyksen.
KHO:n kotisivuilla näistä kahdesta päätöksestä on julkaistu ainoastaan yhteinen lyhyt tiedote.

11. Lain mukaan kyseiset päätökset ovat yleisölle salaisia, mutta niistä voidaan kuitenkin julkaista sanotunlainen ratkaisutiedote tai -seloste. Laki näyttäisi kuitenkin mahdollistavan, että kyseiset ratkaisut olisi voitu salassapitosäännösten estämättä julkistaa siltä osin kuin se on tarpeen asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi (HTJulkL 16.3 §). Minusta olisi ollut paikallaan, että KHO:n sanotuista ratkaisuista julkistama tiedote olisi ollut faktapohjaltaan laajempi, jolloin tapauksista olisi voitu saada parempi kuva. Ihmettelen myös sitä, että julkisuudessa ei ole kerrottu, ketkä KHO:n jäsenet osallistuivat egyptiläismummon asian ratkaisemiseen KHO:ssa. Julkisuudessa on mainittu vain yhden jäsenen eli vähemmistöön jääneen presidentti Pekka Hallbergin nimi. Miksiköhän?

12. Pekka Hallberg näyttää ottaneen asian jatkokäsittelyssä varsin aktiivisen roolin, Minusta tuollainen rooli ja osallistuminen, vaikkakin vain kulisseissa, sotii selkeästi, etten sanoisi räikeästi, ylimmältä tuomioistuimelta ja sen päällikkötuomarilta edellytettävää riippumattomuutta vastaan. Näin erityisesti silloin, kun kyseinen päällikkötuomari on itse osallistunut kohua herättäneen tapauksen ratkaisemiseen jääden selvään vähemmistöön.

13. Mutta eihän Pekka Hallberg (65), joka on johtanut KHO:ta jo pitkään eli vuodesta 1993 alkaen, ole näissä merkeissä suinkaan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Hänet on opittu tuntemaan "hallituksen miehenä" ja usein käytettynä perustuslakiasiantuntijana ja presidentti Martti Ahtisaaren hyvänä kaverina; herrat matkailivat mm. vuonna 1997 yhdessä Kiinassa ja nauttivat Kiinan silloisen presidentin huomattavasta vieraanvaraisuudesta samaan aikaan kun kaikkialla maailmassa kauhisteltiin Kiinan yhden lapsen politiikkaa ja kuolemanhuoneita, jonne "ylimääräisiä" lapsia jätettiin kiinnijäämisen pelosta kuolemaan. - Joten se siitä Hallbergin "inhimillisestä tekijästä."

14. Nyt ministerit, pääministeri ja tänään myös yliposiilipäälikkö Paaterokin vannovat mummojen käännytysasiassa kilvan juuri Pekka Hallbergin nimeen. On selvää, että lainmuutoshanke on jätetty tosiasiallisesti Hallbergin tehtäväksi ja valvottavaksi. Oli huvittavaa seurata, miten Paatero vielä eilen sanoi, että poliisi ei voi enää keskeyttää KHO:n käännytyspäätöksen täytäntöönpanoa, sillä muutoin poliisi syyllistyisi virkavirheeseen. Mutta tänään Paaterolla olisi jo toinen ääni kellossa, kun hän selitti, että juu, kyllä KHO:n päätöksen täytäntöönpanoa voidaan "viivästyttää," sillä hänelle on kerrottu, että lainmuutos voidaan tehdä hyvin nopeasti eli kuukauden parin sisällä. Paatero totesi erityisesti painottaen, ikään kuin varmuuden vuoksi, että KHO:n Pekka Hallberg oli ollut sitä mieltä, että KHO:n päätöksen täytäntöönpano voidaan keskeyttää! Hallberg näyttää siis sekaantuneen lainsäädäntövallan ohella myös toimeenpanovallan käyttämiseen.

15. KHO:n äänestyksessä yksin jäänyt Hallberg häärii nyt siis asiassa ylimpänä kukkona tunkiolla: kun hän sanoo jotakin, niin ministerit ja posiilipäälliköt säntäilevät hänen talutusnuorassaan kuin sokeat kanat konsanaan.

16. Juuri tunti sitten YLE Uutisten verkkosivun pääuutisenotsikko kuului: KHO tukee Thorsia ulkomaalaislain muuttamisessa. Todellisuudessa KHO ei ole käsitellyt eikä voinut käsitellä mitään lakialoitetta, vaan kysymys on yksin presidentti Hallbergin yksin poliitikoille ilmaisemasta tuesta. Uutisen mukaan sekä Hallbergin että Thorsin mukaan (huomaa järjestys) lakiin tulisi lisätä harkintamahdollisuuksia sellaisten tapausten varalta, jolloin oleskeluluvan epääminen muodostuisi kohtuuttomaksi

17. Mutta jos kerran Pekka Hallberg otti jo KHO:n 8.3. antaman päätöksen yhteydessä omassa äänestyslausumassaan huomioon mainitunlaisia inhimillisiin näkökohtiin perustuvia harkinnanvaraisia näkökohtia, niin eihän lain muuttamiseen silloin olisi edes tarvetta! Ei kai KHO:n presidentti voi mennä tulkitsemaan ja soveltamaan voimassa olevaa lakia aivan miten sattuu ja mielivaltaisesti! Kyse on vain siitä, että KHO:n selvä enemmistö eli kuusi jäsentä katsoi, että tapaukseen ei todellisuudessa liittynyt Hallbergin esille ottamia inhimillisiä näkökohtia.

18. Kyse näyttääkin olevan siitä, että lakia aiotaan muuttaa vain siksi, että näiden kahden mummon tapauksessa annettua päätöstä ei tarvitsisi panna täytäntöön. Mutta eihän lakia toki pitäisi tämän takia mennä muuttamaan, sen pitäisi olla selvää. Eikä siihen ole syytäkään, sillä inhimilliset syyt voidaan jo nyt voimassa olevan lain mukaan ottaa huomioon - kuten Hallberg tekikin - jos niitä vain on olemassa!

19. Minä en toki vastusta kyseisten isoäitien maahan jäämistä; nähtäväksi jää, aiheuttaisiko lainmuutos mummojen ja pappojen pelätyn maahantulovyöryn. Lakia pitää kuitenkin soveltaa samalla tavalla samanlaisissa tapauksissa. Lisäksi tuomioistuimen lainvoimaisia päätöksiä pitää kunnioittaa ja noudattaa, muuten oikeusvaltiossa ollaan kyllä hakoteillä. Tuomareiden ja erityisesti ylimpien tuomioistuimien päällikkötuomareiden pitäisi pysytellä nahoissaan ja omassa roolissaan eikä vaarantaa koko johtamansa tuomioistuimen riippumattomuutta poliittisilla ja lainmuutosta koskevilla hötkyilyillään.

20. KHO:n presidentti on nyt siis sekaantunut sekä lainsäädäntövallan että toimeenpanovallan käyttämiseen, eli hän on tekemässä aloitteita lain muuttamiseksi tai ainakin antamassa näille hankkeille näkyvän tukensa sekä suosittelemalla poliisille lainvoimaisen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä.Pitäisi toki ymmärtää, että luottamus koko KHO:een riippumattomana ja puolueettomana tuomioistuimena saattaa kärsiä, jos sen päällikkötuomari säntäilee häviämänsä äänestyspäätöksen jälkeen poliitikkojen ja poliisien kanssa sinne tänne luvaten tukea päätöksen täytäntöönpanon estämiseksi ja tekemällä lainmuutosaloitteita.

__________________________________________

HBL: Farmor kan le igen

Evelyne Fadayel och hennes familj kan pusta ut. Det blir ingen utvisning på måndag. – Det är Guds hand, finländarna och medierna vi får tacka, säger Fadayels son Gerges Maher.

Eveline Fadayel, 65, log med både mun och ögon när hon poserade med barn och barnbarn efter det positiva beskedet i dag.

– Kiitos, kiitos, kiitos, mumlar hon sakta men ansiktet avslöjar mer än orden. De rödgråtna ögonen som synts på tidningsbilder och i tv-rutan den senaste tiden är glada.

En stund tidigare hade polisöverdirektör Mikko Paatero meddelat att polisen inte kommer att verkställa utvisningsbeslutet. I stället ska lagstiftningen i ärendet ändras.

Även ryskan Irina Antonova, 81, får stanna.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt för ett par tre veckor sedan att Fadayel och Antonova skulle utvisas.

Men nu skrivs utlänningslagen om och det ger dem en chans att söka uppehållstillstånd på nytt.

Det är migrationsminister Astrid Thors (SFP) som har tagit initiativ till lagändringen.

Vanhanen lovar att lagändringen ska ges till riksdagen så fort som möjligt, eventuellt redan före sommarpausen.

– Men vi tänker inte vidga begreppet kärnfamilj. Däremot ska de mänskliga faktorerna betonas mer, säger han.

Enligt nuvarande lag har till exempel far- och morföräldrar till invandrare med finländskt medborgarskap inte automatisk rätt till uppehållstillstånd eftersom de inte anses höra till kärnfamiljen.

En paragraf säger visserligen att också individuella mänskliga orsaker som hälsotillstånd och familjeband kan beaktas men Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den inte kan tillämpas i fallen Fadayel och Antonova.

Efter påsk ska Thors träffa de riksdagsgrupper som är med i förvaltningsutskottet där lagändringen ska behandlas. I går diskuterade hon uppehållstillstånd och rättsskydd med Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Hallberg.