torstai 24. lokakuuta 2013

Etelä-Saimaa: Muuttajaa ei syytä kadehtia

Etelä-Saimaa, pääkirjoitus: Muuttajaa ei syytä kadehtia 24.10.2013

Maahanmuutto on alati akuutti yhteiskunnallinen kysymys. Työ- ja elinkeinoministeriö on tuottanut ensimmäisen kokonaiskatsauksen maahanmuuttajien kotoutumisesta. Se tarjoaa aineistoa kansalaismielipiteiden tueksi tai vertailukohdaksi, vaikka korostaakin, ettei keskiarvotietoja pidä yleistää liikaa, koska joukko ja sen taustat ovat niin monenkirjavia.

Kiistatta näyttää kuitenkin siltä, että usein esiintyvä käsitys maahanmuuttajien ”hyvistä oloista” on vailla pohjaa. Muuttajien tulot, työllisyys ja asuinneliöt ovat selvästi pienemmät kuin kantaväestöllä. Jos keskiarvoisesti on näin, heikoimmilla olevilla, pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla, on vielä huonommin.

Katsaus kertoo myös, että taloudellisesti ankea aika iskee muuttajiin kovemmin. Ulkomaalaistaustaisten nuorten syrjäytymisriski on kuusinkertainen kotimaisiin nuoriin verraten.

Taloudellisesta suhdanteesta riippumattomia ovat puutteet maahanmuuttajien tasa-arvossa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Asenneilmastossa on kireyttä. Kotouttaminen ei ole onnistunut tavoitellusti.

Kun maassa asuu ulkomaan kansalaisia 200 000, maahanmuuttajat ovat vakiintunut osa yhteiskuntaa. Heidän tulonsa päämotiivi on turvallisen ympäristön lisäksi halu ja tarve tehdä töitä. Pääkaupunkiseudulla erityisesti nähdään jo heidän merkityksensä sille, että kaikki työt tulevat tehdyksi. Parempi kotoutuminen on yhteinen etu.