tiistai 22. lokakuuta 2013

Länsiväylä: Espoo myöntää syrjineensä suomalaista työnhaussa

Länsiväylä: Espoo myöntää syrjineensä suomalaista työnhaussa 22.10.2013

Espoon kaupunki joutuu muuttamaan käytäntöjään siinä, miten maahanmuuttajanuoria jatkossa palkataan kesätöihin.

Taustalla on tapaus viime keväältä, jossa maahanmuuttajapalvelujen kesätyöntekijän valinnassa syrjittiin kantaväestöön kuuluvaa nuorta.

Tehtävän hakuilmoituksessa ei ollut mainintaa siitä, että tehtävään valittavan pitää olla maahanmuuttaja.

Kantaväestöön kuuluvalle pätevälle hakijalle kerrottiin kuitenkin, että maahanmuuttajatausta on valinnan ehdoton edellytys.

– Tässä yksittäisessä tapauksessa kaupunki toimi eettisesti väärin. Jotta jatkossa tällaista ei pääse tapahtumaan, olemme tarkentaneet käytäntöjä, henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski myöntää.

– Ei ole oikein jättää hakijan tausta kysymättä, mutta käyttää sitä tosiasiallisena rekrytointiperusteena.

Jatkossa yhtä pätevät kesätyön hakijat ovat, ainakin periaatteessa, samalla viivalla ihonväristä huolimatta.

Tapahtuman taustalla oli aiempi käytäntö, jossa hallintokunnat saivat etukäteen hakea erillistä tukea maahanmuuttajanuorten palkkaamiseen kesätyöhön.

– Jatkossa tukea voi hakea vasta jälkikäteen, rekrytointipäätösten teon jälkeen, Sarekoski huomauttaa.

Kesätyön hakuilmoituksiin ei Sarekosken mukaan ole ainakaan toistaiseksi tulossa mainintaa jonkun tehtävän korvamerkitsemisestä tietylle väestöryhmälle.

– Asiaa pitää harkita uudelleen, mikäli muuttuneet toimintatavat vähentävät maahanmuuttajanuorten palkkaamista.

Hän epäilee, että rahanjaon uusi käytäntö saattaa merkitä maahanmuuttajanuorten kesätöihin pääsyn vaikeutumista.

Tänä vuonna maahanmuuttajien kesätyöllistämiseen oli kaupungin budjetissa korvamerkitty 55 000 euroa. Sen avulla työllistettiin 44 nuorta.

Lisäksi nuorten kesätyöllistämiseen oli käytössä noin 225 000 euroa joilla kaupunki tuki 167 nuoren työpaikan saamista.

Ensi vuonna määrärahoja joudutaan tiukan taloustilanteen takia pienentämään.

Tapaus oli esillä maanantain valtuustossa, kun uudesta toimintatavasta kerrottiin vastauksena Simon Elon (ps) ja 11:n muun valtuutetun tekemään valtuustokysymykseen etnisestä syrjinnästä.

Positiivinen syrjintä
- Espoon kaupunki on sitoutunut metropolipolitiikan aiesopimuksessa tukemaan maahanmuuttajien rekrytointimallia, jolla tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä.
- Tälle vuodelle tähän toimintaan on varattu 550 000 euron määräraha.
- Sen avulla on Espoossa muun muassa palkattu erilaisiin kaupungin määräaikaisiin tehtäviin 50–60 maahanmuuttajaa.
- Yhdenvertaisuuslain mukaan niin sanottu positiivinen erityiskohtelu on sallittua, jos sillä pyritään ehkäisemään tai lievittämään syrjinnästä johtuvia haittoja (esimerkiksi muita heikompi työllistyminen).
- Erityiskohtelu on sallittua vain, jos hakijat ovat yhtä, tai lähes yhtä päteviä.
Lähde: Espoon kaupunki.