keskiviikko 23. lokakuuta 2013

Yle: Syyrialaispakolaisten vastaanottoa kannatetaan, mutta pelisäännöt selvitettävä ensin

Yle: Syyrialaispakolaisten vastaanottoa kannatetaan, mutta pelisäännöt selvitettävä ensin 23.10.2013

Orimattilassa ei ole sopivia tiloja pakolaisille. Heinolassa tilat löytyisivät, mutta vastaanottotoimintaan tarvittava organisaatio puuttuu. Lahti haluaa selville valtion ja kuntien väliset pelisäännöt ennen pakolaisten vastaanottoa.

Päijät-Hämeen pienillä kaupungeilla on vaihtelevat mahdollisuudet vastaanottaa mahdollisia syyrialaispakolaisia.

Orimattilan kaupunginjohtaja Osmo Pieski toteaa, että periaatteessa pakolaisten ottamista voidaan harkita, mutta käytännössä kaupungilla ei ole tarkoituksenmukaisia tiloja tulijoille.

Heinolan va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-ojan mukaan tiloja kyllä löytyisi, esimerkiksi Seminaarin alueelta, mutta vastaanottotoimintaan tarvittavaa organisaatiota ei ole. Hepo-ojan mielestä pakolaisia ei pidä ottaa, jos sitä ennen ei ole ratkaistu tukiverkostoon ja terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Heinolan valtuusto päätti muutamia vuosia sitten yhden äänen enemmistöllä, että kaupunki ei ota kiintiöpakolaisia. Jos asiaa kysyttäisiin nyt, mielipiteet jakautuisivat luultavasti samalla tavalla, Hepo-Oja arvioi.

Lahden kaupunginjohtajan Jyrki Myllyvirta on samoilla linjoilla Heinolan kaupunginjohtajana kanssa.

- Inhimillisen hädän lievittäminen on tärkeää, mutta valtion ja kuntien väliset pelisäännöt tulee selvittää ennen pakolaisten vastaanottoa, toteaa Myllyvirta.