maanantai 28. lokakuuta 2013

Yle: Kielitaito ja verkostot valttia tulevaisuuden työmarkkinoilla

Yle: Kielitaito ja verkostot valttia tulevaisuuden työmarkkinoilla 28.10.2013

Pohjanmaan liitto on selvittänut tulevaisuuden osaamistarpeita työmarkkinoilla. Tärkeimmiksi tekijöiksi nousevat kielitaito ja verkoistoituminen. Koulutustarpeita on aiemmin selvitetty lähinnä määrällisesti.

Tulevaisuuden työmarkkinoilla kielitaidot ja verkostoituminen avainasemassa, selviää Pohjanmaan liitossa maakunnan osaamistarpeista tehty selvitys. Pohjanmaan liitto on vuoden verran selvittänyt kaupan alan, vanhustyön ja energia-alan laadullisia osaamistarpeita Pohjanmaalla. Tehty selvitys on maakuntien joukossa ensimmäinen laatuaan, aikaisemmin koulutustarpeita on ennakoitu vain määrällisesti.

Ennakointityö tähtää 10-15 vuoden päähän ja siihen on osallistunut sekä elinkeinoelämä että alueen toisen asteen ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut. Tavoitteena on ollut selvittää, minkälaisia osaajia alueen elinkeinoelämä tarvitsee tulevaisuudessa, ja sen myötä viedä näitä painotuksia myös koulujen opetussuunnitelmiin.

Englannin kielen taito tulee säilymään tärkeänä, mutta tulevaisuudessa työmarkkinoille tarvitaan sellaisia, jotka osaavat myös muita kieliä.

- Tähän vaikuttaa yhä kansainvälistyvä elinkeinoelämä, mutta myös lisääntyvä työperäinen maahanmuutto, kertoo työryhmien sihteerinä toiminut erikoissuunnittelija Pekka Kauppinen Pohjanmaan liitosta. Selvityksen mukaan muita työmarkkinoilla arvokkaita tulevaisuuden taitoja ovat esimerkiksi kulttuuriosaaminen ja verkostoituminen sekä turvallisuus- ja kriisiosaaminen. Verkkokaupan lisääntyessä kaupan, logistiikan ja tieto-tekniikan yhdistelmä voi antaa etulyöntiaseman työnhaussa. Väestön ikääntyessä myös palveluala vaatii muutosta, ja eri ikäryhmien palveluosaaminen saattaa olla valttia CV:ssä.