keskiviikko 23. lokakuuta 2013

Yle: TEM: Maahanmuuttajien tilanne paranee vähitellen, mutta nuoria uhkaa syrjäytyminen

Yle: TEM: Maahanmuuttajien tilanne paranee vähitellen, mutta nuoria uhkaa syrjäytyminen 23.10.2013
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2013 (PDF)

Suomeen tulleiden maahanmuuttajien tulot laahaavat muuhun väestöön nähden. Myös asuinneliöitä on selvästi keskimääräistä vähemmän.

Maahanmuuttajien elinolot ovat sitä lähempänä kantaväestöä, mitä pidempään he ovat olleet Suomessa. Erot eivät kuitenkaan koskaan kuroudu täysin umpeen, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta kotoutumisen kokonaiskatsauksesta.

Erityisen vaikeassa asemassa ovat nuoret maahanmuuttajat. Ulkomaalaistaustaisten, peruskoulun suorittaneiden riski jäädä työttömäksi tai pois jatkokoulutuksesta on lähes kuusinkertainen muihin nuoriin verrattuna.

TEM korostaa, että nuorten tilannetta on seurattava tarkkaan. Järjestelmällinen tilastointi on ulotettava myös toisen sukupolven maahanmuuttajiin, ja lisäksi on kehitettävä tukitoimia.

Kuilu työllisyystilanteessa kapenee

Vuonna 2010 koko väestön työllisyysaste oli noin 69 prosenttia, kun se Suomeen samana vuonna muuttaneilla oli noin 42 prosenttia. Maassa 20–30 vuotta olleiden työllistymisaste oli edelleen melkein seitsemän prosenttiyksikköä heikompi kuin koko väestön.

Erot tuloissa ja asumisoloissa ovat suuret. Maahanmuuttajien ekvivalentti tulo oli toissa vuonna noin 20 000 euroa, kun se koko väestöllä oli noin 25 000 euroa. Asuinneliöitä maahanmuuttajalla oli samana vuonna keskimäärin 26,8, kaikilla suomalaisilla taas 39,4.

Ensimmäistä kertaa tehdyssä kotoutumisen kokonaiskatsauksessa on tarkasteltu myös mm. terveyttä ja yhteiskunnallista osallistumista. Katsauksen on koonnut konsultointiyritys Ramboll Management Consulting.