torstai 27. syyskuuta 2012

MTV3: Suomessa tuhansia paperittomia – lääkäriapu löytyy vapaaehtoisilta

MTV3/STT: Suomessa tuhansia paperittomia – lääkäriapu löytyy vapaaehtoisilta 27.9.2012
Ilta-Sanomat/STT: Kerjäläisen karu arki Suomessa: rahaa ei tipu, ihmiset potkivat

Suomen paperittomille halutaan järjestää kunnollisia terveyspalveluita.

Nyt he eivät uskalla hakea apua terveysongelmiinsa, koska pelkäävät jäävänsä kiinni laittomasta maassa oleskelusta.

Salaisessa paikassa Helsingissä sijaitseva Global Clinic on hoitanut paperittomia viime vuoden huhtikuusta lähtien. Klinikka pyörii vapaaehtoisvoimin. Se ajaa nyt paperittomien oikeuksia terveyspalveluihin yhdessä kansalaisjärjestöjen ja asiasta huolestuneen lääkärijoukon kanssa.

Paperittomien terveyspalveluita perustellaan ihmisoikeuksilla ja lääkäreiden velvollisuudella noudattaa ammattietiikkaansa. Suomen laeissa ei ole suoraa mainintaa paperittomista.

– Kerran soitimme ambulanssin paperittomalle Helsingissä. Ambulanssia ei suostuttu lähettämään ennen kuin oli keskusteltu siitä, kuka maksaa, eräs kirkon edustaja kertoo.

Jos paperittomat uskaltaisivat hakeutua hoitoon, esimerkiksi vaaralliset tartuntataudit havaittaisiin aiemmin kuin nyt.

Helsingin Diakonissalaitoksen palvelualuejohtaja Pekka Tuomolan mukaan yhdeksän prosenttia paperittomista tulee vieraaseen maahan ainoastaan terveydenhuollon takia.– Paperittomien terveyspalveluita tarvitsevat ihmiset, jolla ei ole oleskelulupaa maassa.

– Paperittomien lailla apua voi tarvita myös laillisesti maassa asuva, jos hänellä ei ole sairasvakuutusta kotimaassaan.

– Suomessa oleskelevien paperittomien ihmisten määrää on mahdotonta arvioida tarkasti.

– Joidenkin arvioiden mukaan heitä olisi 4000–5000, toisaalta on puhuttu vain joistain sadoista.

– Helsingissä paperittomille tarkoitettu Global Clinic on vastaanottanut tähän mennessä 250 eri potilasta.

– Vapaaehtoisten voimin pyörivä klinikka avautui huhtikuussa 2011. Se on auki kaksi tuntia viikossa.

– Potilaista yli 40 prosentin kanssa on asioitu romanian kielellä. Noin 28 prosenttia on puhunut bulgariaa.

– Lähes viidennes klinikan potilaista tarvitsee apua raskauteen tai ehkäisyyn liittyvissä asioissa.

– Muita yleisiä syitä käyntiin ovat hampaiden kunto, ylähengitystie- ja muut infektiot sekä maha- ja suolisto-ongelmat.

____________________________________

Ilta-Sanomat: Kerjäläisen karu arki Suomessa: rahaa ei tipu, ihmiset potkivat

Suomessa kerjäämässä oleva kolmen lapsen äiti on helpottunut, sillä hän sai lääkäriapua paperittomien klinikalta.
- Lääkärit ovat ystävällisiä ja auttavat, 26-vuotias Romanian romani Mirabella kiittelee.

Ystävällinen suhtautuminen tuntuu hyvältä, sillä elämä Suomessa on kovaa. Ihmiset eivät juuri anna rahaa, ja viime viikolla häntä potkaistiin vatsaan.

Romaniankieliset ovat suurin ryhmä, joka hakee apua paperittomien klinikalta Helsingissä. Salaisessa paikassa sijaitseva, kaksi tuntia viikossa auki oleva Global Clinic pyörii vapaaehtoisvoimin.

Tähän pitää kuitenkin tulla muutos, sanovat kansalaisjärjestöt ja klinikan väki: paperittomien on saatava välttämättömiä terveyspalveluita myös ilman hyväntahtoisten ihmisten pyyteettömiä ponnisteluita.

Nykytilanteessa paperittomia pelottaa hakea apua terveysongelmiinsa, koska he pelkäävät narahtavansa laittomasta maassa oleskelusta. Kantaväestö hyötyisi paperittomille järjestetyistä, luottamuksellisista terveyspalveluista siten, että esimerkiksi vaaralliset tartuntataudit havaittaisiin aiemmin kuin nyt.

Ongelmasta ja mahdollisista ratkaisuista keskusteltiin torstaina Lääkäriliiton ja Global Clinicin järjestämässä seminaarissa Helsingissä.

Paperiton tulee tienaamaan leivän

Helsingin Diakonissalaitoksen palvelualuejohtaja Pekka Tuomola pitää paperittomien kohtelua ensisijaisesti ihmisoikeuskysymyksenä. Monet Suomenkin ratifioimat kansainväliset sopimukset takaavat kaikille oikeuden terveyteen.

- Miksi paperiton olisi eri asemassa kuin vaikkapa Suomen kansalainen? Ei sivistysvaltio voi toimia niin, Tuomola täräyttää.

Lääkäreiden ammattietiikan mukaan potilaan yhteiskunnallinen asema ei saa vaikuttaa työhön. Suomen laeissa ei silti ole mainintaakaan paperittomista tai heidän kohtelustaan, mikä aiheuttaa vaikeita tilanteita ainakin sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla.

- Kerran soitimme ambulanssin paperittomalle Helsingissä. Ambulanssia ei suostuttu lähettämään ennen kuin oli keskusteltu siitä, kuka maksaa, eräs kirkon edustaja kertoo seminaarissa.

Clobal Clinic saa lääkkeensä lahjoituksina, laboratorio- tai röntgenlaitteita ei ole. Mirabella ei sellaisia osaa kaivatakaan: hän ei ole koskaan käynyt hammaslääkärissä tai saanut rokotuksia. Oikean lääkärin hän on tavannut aiemmin lähinnä synnytyksissä. Tuomolan mukaan yhdeksän prosenttia paperittomista tulee maahan vain terveydenhuollon takia. Suurin osa on tienaamassa elantoaan.

Epilepsia ja diabetes myös hoitoon

Paperittomien terveyspalveluiden järjestäminen saattaisi tulla halvemmaksi kuin vahinkojen korjaaminen jälkikäteen. Seminaarissa kerrottiin, kuinka Ruotsissa raskaana oleva paperiton nainen ei päässyt äitiysneuvolan seurantaan. Kun vauva oli jo syntynyt, äidin todettiin olevan hiv-positiivinen.

Kysymysmerkkejä ovat hoitoon hakeutuvien paperittomien määrä ja se, mihin asti vaivoja hoidettaisiin. Global CIinicin lääkärin Ville Holmbergin mielestä myös tietyt kiireettömät ongelmat pitäisi hoitaa heti: näitä ovat esimerkiksi hiv, diabetes, epilepsia ja astma.

Holmbergin mukaan Suomeen asti lähtevät ovat perusterveitä, työikäisiä aikuisia. Näin ollen parin tuhannen paperittoman hoitaminen voisi maksaa kolmisen miljoonaa euroa vuodessa. Niin paljon kustantaa samankokoisen, ikäjakaumaltaan 20-40-vuotiaan suomalaisjoukon hoitaminen vuosittain.