keskiviikko 12. syyskuuta 2012

Sisäasiainministeriö: Iisalmelle tunnustusta monipuolisesta maahanmuuttotyöstä

Sisäasiainministeriö: Iisalmelle tunnustusta monipuolisesta maahanmuuttotyöstä 12.9.2012

Etnisten suhteiden neuvottelukunta palkitsi tänään Kuntamarkkinoilla Iisalmen kaupungin tavoitteellisesta maahanmuuttotyöstä. Neuvottelukunta totesi, että Iisalmi kantaa esimerkillisesti vastuuta kansainvälisen suojelun tarjoamisesta, mihin Suomi on sitoutunut, sekä kehittää alueen kotouttamistyötä ja seuraa aktiivisesti sen toteutumista.

- Suunnitelmallista maahanmuuttotyötä tehdään monessa paikassa, mutta Iisalmessa erityistä on kehityshenkinen ote ja orientoituminen tulevaisuuteen. Alueen päättäjät ovat sitoutuneita maahanmuuttotyön kehittämiseen, mikä näkyy myös tahtona kotouttaa maahanmuuttajat uuteen kotikuntaansa, totesi Etnisten suhteiden neuvottelukunnan pääsihteeri Peter Kariuki.

Kariuki kertoi, että reilun 22 000 asukkaan Iisalmi on humanitaarisilla perusteilla tehnyt ratkaisevia päätöksiä maahanmuuttajien vastaanottamisessa ja kotouttamisessa kunnan asukkaiksi. Kaupunki on myös suunnitelmallisesti tarttunut maahanmuuttajien alueellisen kotoutumisohjelman laadintaan ja toimeenpanoon.

Myös naapurikunnissa kiinnostuttu maahanmuutosta

Iisalmessa kotouttamisohjelman tukemiseksi on päätetty perustaa alueellinen maahanmuuttajatyön neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on kotouttamisohjelman toteutumisen seuraaminen ja maahanmuuttajatyön toimijoiden yhteistyön tukeminen. Iisalmi ja muut Ylä-Savon kunnat ovat myös perustaneet yhteisen kiertävän maahanmuuttoneuvojan toimen helpottamaan maahanmuuttajien kotoutumista alueelle.

- Iisalmen kaupunki teki kesällä 2012 merkittävän päätöksen ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. Päätös perustui erityisesti humanitaarisiin periaatteisiin ja monikulttuurisuuskasvatukseen edistämiseen alueellamme. Maahanmuutto pitää Iisalmen kasvu-uralla, joten koemme, että tulevaisuutemme on osaksi maahanmuuttajissa. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni tulijoista jäisi Iisalmeen. Toiminnallamme olemme saaneet myös muita naapurikuntia kiinnittämään huomiota maahanmuuttoon osana kunnan strategiaa ja ottamaan vastaan kiintiöpakolaisia, kertoi Iisalmen kaupungin kehittämispäällikkö Riitta Topelius.

Iisalmi ja muut Ylä-Savon kunnat painottavat kotoutumistyössä Suomeen muuton alkuvaiheessa annettavaa ohjausta. Alueen kotoutumistyössä käytetään alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumallia, joka perustuu kiertävään maahanmuuttajaneuvontaan.