tiistai 4. syyskuuta 2012

Yle: Maahanmuuttajanaisia tuetaan Seinäjoen seudulla

Yle Pohjanmaa: Maahanmuuttajanaisia tuetaan Seinäjoen seudulla 4.9.2012

Tarkoituksena on saada maahanmuuttajanaiset kotoutumaan. Naisille jaetaan tietoa myös tasa-arvosta sekä muista suomalaisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista.

Maahanmuuttajanaiset saavat entistä paremmin tukea, neuvoja ja apua omiin ongelmiinsa Seinäjoen seudulla. Valtiokatu 1 on perustettu vastaanotto, jossa projektipäällikkö Leena Eeli tarjoaa maahanmuuttajille apua henkilökohtaisiin ongelmiin sekä työelämään tai suomalaisiin palveluihin liittyviin ongelmiin. Tavoitteena on maahanmuuttajanaisten kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaa.

Kotouttamista tehdään myös Seinäjoen Kasperissa Toimintojen talolla. Siellä aloittaa toimintansa ensi viikolla maahanmuuttajanaisten ryhmä, jossa keskustelua käydään laidasta laitaan. Ryhmä on avoin myös valtaväestön naisille ja he voivat tulla mukaan tapaamaan maahanmuuttajia.

Toiminnallaan Leena Eeli haluaa mahdollistaa maahanmuuttajanaisten tiedon saannin, joka muun muassa edistää tasa-arvoa. Suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoajattelua ei kuitenkaan tuputeta pakolla kenellekään. Naisten on hyvä tietää oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, mainitsee Eeli.

Ensin on kuitenkin opittava suomenkieltä. Kun kielitaito karttuu, niin tietoa tulee ja kertyy pakostakin, toteaa Eeli. Kieli on ratkaisevassa asemassa esimerkiksi siinä, että maahanmuuttaja ymmärtää yhteiskunnan rakenteet eli miten meillä eletään. Lisäksi työhön, lapsiin, perheeseen ja omaan terveyteen liittyvät asiat avautuvat kielen kautta. Suomen kieltä on kuitenkin maahanmuuttajien mielestä vaikeaa oppia.

Suurin yllätys Suomessa maahanmuuttajille on maamme ilmasto, jonka haasteisiin Leena Eeli törmää maahanmuuttajien kanssa usein. Lisäksi miehen ja naisen välinen tasa-arvoisuus on hankalaa erilaisesta kulttuurista tuleville maahanmuuttajille. Perheiden elämää vaikeuttavat myös esimerkiksi lasten ja puolison kurittaminen sekä kurilla kasvattaminen, jotka eivät ole sallittua suomalaisessa yhteiskunnassa.

Leena Eeli on huomannut, että seka-avioliitossa syntyy usein ongelmia. Yllätyksenä voi tulla esimerkiksi se, että nainenkin voi päättää perheen yhteisistä asioita. Maahanmuuttajamiehille puolestaan voi olla outoa se, että suomalaiset naiset ovat julkisella paikalla keskenään tai yksin. Tottuminen tällaisiin oman kulttuurin vastaisiin asioihin voi olla monelle pitkän ajan kysymys.

Maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa hanketta tehdään Euroopan sosiaalirahaston ja kuntien tuella. Rahat hankkeeseen ovat olemassa kahdeksi vuodeksi.