tiistai 25. syyskuuta 2012

Demari: Maahanmuuttajat työelämässä - "Suomalaiset pysyvät etäällä, eivät juttele"

Demari: Maahanmuuttajat työelämässä - "Suomalaiset pysyvät etäällä, eivät juttele" 25.9.2012

Yli puolet SAK:laisista luottamustehtävissä olevista naisista kertoo, että maahanmuuttajien kanssa on joskus väärinkäsityksiä. Miesten mukaan työntekijöillä on pääsääntöisesti hyvät suhteet maahanmuuttajiin. Väärinkäsitykset aiheutuvat valtaosin puutteellisesta suomen taidosta, mutta ongelmia on myös työsääntöjen ja työturvallisuuden noudattamisessa.

SAK:n luottamushenkilöpaneelilta kysyttiin ensimmäistä kertaa, miten maahanmuuttajiin suhtaudutaan ja onko työpaikoilla esiintynyt työntekijän etniseen alkuperään liittyvää syrjintää. Tulokset julkaistiin viikonloppuna SAK:n maahanmuuttajafoorumissa.

Vähiten etniseen alkuperään liittyvää syrjintää on teollisuudessa, 7 prosentilla työpaikoista. Kuljetusalalla osuus on 14 prosenttia. Syrjintä on tavallisimmin rasistisia puheita, nimittelyä, välttelyä ja ryhmän ulkopuolelle jättämistä.

– Suomalaiset pysyvät etäällä, eivät juttele, lähihoitajaksi opiskeleva pamilainen Maria Silva kertoo.

Myös työnantajat ja esimiehet osallistuvat toisinaan syrjintään. Maahanmuuttaja voi saada huonoja työvuoroja ja -aikoja ja heille maksetaan sopimuspalkkoja huonommin.

Maahanmuuttoasenteet ovat koventuneet

Joka kolmas luottamustehtävässä oleva mies katsoo, ettei ulkomaalaisia työntekijöitä pidä ottaa Suomeen. Naisista samaa mieltä on joka viides. Nuoret luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut suhtautuivat kielteisimmin maahanmuuton kasvamiseen.

SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen pitää tuloksia hälyttävinä.

– Tässä jää hieman epäselväksi, onko maahanmuuton vastustus lisääntynyt vai onko ihmisten huoli omista työpaikoistaan kasvanut. Jos kyse on koventuneista asenteista, se on huolestuttavaa.

Lue lisää aiheesta keskiviikon Demokraatista.