sunnuntai 9. syyskuuta 2012

Hbl: "Islamin vastainen viharetoriikka on haastettava"

Hbl: ”Hatretoriken mot islam måste utmanas” 9.9.2012

Kriget på webben mot muslimsk invandring rasar vidare. Rörelsen Counterjihad upprörs över att länder som Finland ”ökat förtrycket mot dem som vågar kritisera islamiseringen”.

I en färsk rapport för Skyddspolisen skriver forskaren Maria Paaso att massmördaren Anders Behring Breiviks meningsfränder bör hållas under uppsikt. Med meningsfränder avser hon den så kallade Counterjihad-rörelsen, som ser som sin uppgift att kämpa mot ”islamiseringen” av Europa.

På Counterjihads webbplatser bedyras att det är ord som används som vapen i kampen och man har bestämt tagit avstånd från Breiviks dåd. Rörelsen tar inget ansvar för det eventuella sambandet, men Paaso anser att myndigheterna bör beakta att den hatretorik som i åratal odlats på webbplatserna kan bära frukt och fungera som inspirationskälla till terrordåd.

Terrorismforskaren Toby Archer talar om en ny diskurs efter Utøya.
– Polisen betraktar nu både Counterjihad och radikala muslimer som ett möjligt hot. Counterjihad har fört fram sitt budskap i snart ett decennium, men nu fäster man uppmärksamhet vid retoriken eftersom Breivik uttryckte sig på samma sätt.

Archer betonar att anhängare av Counterjihad som skriver på webben och ställer upp i val och eventuellt blir invalda i sig inte utgör någon fara för samhället.
– Men det gäller för medier och andra politiker att utmana dem.

Krig eller förintelse

Counterjihads hatretorik är förvillande lik den Jussi Halla-aho (Sannf) odlat i sin blogg Scripta. Enligt Halla-aho är Europa i krig, ett krig som Europa kommer att förlora eftersom vi inte vill inse att krigstillstånd råder utan i stället välkomnar en ”dödens och förstörelsens kult som vi inbillar oss är en religion bland religioner”.

”Den västerländska civilisationen kan inte välja mellan krig och fred. Den måste välja mellan krig och förintelse”, skrev Halla-aho 2006.

Forskaren Jussi Jalonen som bloggat om Counterjihads finländska kopplingar välkomnar Paasos rapport och diskussionen kring den.

– Alla vaknade upp efter Breiviks dåd, men det borde för länge sedan, före riksdagsvalet 2011, ha varit klart för var och en varifrån Jussi Halla-aho tagit sin retorik. Nu vet vi i alla fall att Counterjihad finns i Finlands riksdag och det är bra eftersom vi då kan diskutera fenomenet. Det är halva segern att diskussionen förs, anser han.

Avigsidan av att Counterjihad har sina anhängare i riksdagen är enligt Jalonen att det ökar acceptansen för hatretorik mot muslimer. Attityd­klimatet blir överlag råare.

– Om hatretorik tillåts i riksdagen, varför då inte på gatorna?

Jalonen drar paralleller till hur de finländska kommunisterna behandlades.

– Finland har försökt och också lyckats med att assimilera extremrörelser. Kommunisterna togs ju med i samhällsbyggandet. Men när man omfamnar extremrörelser gör man dem samtidigt mer salongsfähiga.

Vändpunkt

Många höjde på ögonbrynen när landets främsta invandringskritiker Halla-aho 2011 valdes till ordförande för riksdagens förvaltningsutskott, utskottet som har hand om invandringsfrågor. Halla-aho vinnlade sig ändå om att i riksdagsarbetet hålla en saklig profil och han stärkte så småningom sin ställning.

– Vändpunkten kom när Högsta domstolen fällde Halla-aho för hets mot folkgrupp och brott mot trosfrid. Halla-aho tvingades lämna utskottsordförandeposten, men hade tydligen trott att han kan utse sin efterträdare. Det gick ju inte och hela processen hade en demoraliserande effekt på Halla-aho och hans anhängare, menar Jalonen.

Halla-ahos dom och följderna av den har noterats av Counterjihad. Rörelsen fungerar främst på webben men håller också årligen fysiska möten. På det senaste mötet i juli i Bryssel uttryckte man enligt Counterjihads webbplats Gates of Vienna oro över ”det ökade förtrycket mot den som vågar kritisera islamiseringen” och över ”kraftåtgärder som vidtagits mot rätten att uttrycka sin åsikt” i länder som Finland.

Det förvånar inte, Halla-aho länkar på sin webbsida till Gates of Vienna och översatta bloggtexter och intervjuer med Halla-aho har publicerats på Counterjihads webbplatser.

Jalonen ser tecken på att man i Sannfinländarnas riksdagsgrupp börjat ta avstånd från den hårda främlingsfientliga kärnan i gruppen.

– Halla-aho, James Hirvisaari och Olli Immonen bildar nu den hårdaste kärnan, de har varken ändrat åsikt eller stil. Frågan är vilket fotfäste deras åsikter har i partiet. Bäst går de hem bland partiets unga och anhängarna i de större städerna. I kommunalvalet mäts islamofobernas understöd, säger Jalonen