keskiviikko 19. syyskuuta 2012

Helsingin Uutiset: Helsinki haluaa karsia ulkomaalaisten tukia

Helsingin Uutiset: Helsinki haluaa karsia ulkomaalaisten tukia 19.9.2012

Helsingin kaupunki haluaa lopettaa toimeentulotuen maksamisen niille ulkomaalaisille, jotka sen tulkinnan mukaan eivät ole tukeen oikeutettuja.

Helsingin mukaan oleskelulupa pitäisi evätä niiltä ulkomaalaisilta, jotka saavat Suomessa toistuvasti toimeentulotukea.

– Suomen laki velvoittaa kunnat maksamaan toimeentulotukea kaikille, jotka kunnan alueella vakituisesti oleskelevat, mutta ulkomaalaislain mukaan perusteita Suomessa oleskelulle ei ole sellaisella ulkomaalaisella, joka toistuvasti turvautuu toimeentulotukeen, kertoo Helsingin sosiaaliviraston sosiaalisen ja taloudellisen osaston päällikkö Leila Palviainen.

– Lait ovat keskenään ristiriidassa.

Tieto ei myöskään kulje eri viranomaistahojen välillä.

Kaupungin sosiaaliviranomaiset eivät nykylainsäädännössä saa antaa toimeentulotuen asiakkaistaan tietoja maahanmuuttoviranomaisille ja poliisille, eli viranomaisille, jotka käsittelevät oleskelulupa-asioita.

– Väärinkäytökset jäävät pimentoon, toteaa Palviainen.

Käytäntö Helsingissä on, että kaupunki myöntää toimeentulotukea niille ulkomaalaisille, joille poliisi ja maahanmuuttoviranomaiset ovat rekisteröineet oleskeluoikeuden Suomeen, ja jotka vakituisesti oleskelevat Helsingissä.

Helsinki haluaisi lakiin aiempaa selvemmän kirjauksen siitä, mitä vakituinen oleskelu kunnassa ulkomaalaisen kohdalla tarkoittaa. Nyt maassa tilapäisestikin oleskelevat ulkomaalaiset ilmoittautuvat toimeentulotuen hakijoiksi.

– Epäselvät ovat ohjeet siitäkin, mitä toimeentulotukena myönnetään, ja kuinka kauan, Palviainen sanoo.

Laintarkennusta kaivataan myös toimeentuloasiakkaalle maksettaviin lisäkorvauksiin. Nyt kunnat joutuvat maksamaan muun muassa sen, kun toimeentulotuen saaja käy uusimassa passinsa synnyinmaassaan.

Palviainen korostaa, että toimentulotuen myöntämiseen liittyvien tulkinnanvaraisuuksien poistamiseksi tarvitaan lakimuutoksia.

Sosiaali- ja terveysministeriössä ollaan asiasta eri mieltä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston johtajan Kari Ilmosen mukaan ongelmien ratkaisuun ei välttämättä tarvita uutta lainsäädäntöä, vaan ministeriön aiempaa selvempää ohjeistus riittää.

Ministeriössä kirjoitetaan parhaillaan kunnille toimeentu lotukiopasta, jonka pitäisi olla valmis ensi vuoden alussa.

Ilmosen mukaan opas antaa toimeentulotuen myöntäjälle mahdollisuuden pyytää tuenhakijaa selvittämään poliisilta tai maahanmuuttoviranomaisilta perusteet maassa oleskelulleen.

– Jatkossa tieto kulkee aiempaa paremmin myös maahanmuuttoviranomaisille, ja nimenomaan asiakkaan itsensä välittämänä.

– Maahanmuuttoviranomaiset ja poliisi ovat tähänkin saakka voineet pyytää sosiaaliviranomaisilta tietoja maahanmuuttajista, eli siihen suuntaan on tieto halutessa kulkenut.

Kuntien on sen sijaan itse varmistettava se, onko toimeentulotuen hakijalla mahdollisesti omaisuutta ja tuloja jossain muussa maassa kuin Suomessa.

Kuntien resurssit tällaiseen salapoliisityöhön ovat vähäiset.

Kuntien, tai esimerkiksi Kelankaan, viranomaiset eivät saa automaattisesti tietoja edes muista EU-maista, vaan niitä on erikseen pyydettävä.

– Lain mukaan toimeentulotukea myöntävä viranomainen ottaa huomioon hakijan kaikki, menot, tulot ja varallisuuden, toteaa Ilmonen.

– Kunnan tehtävä on arvioida, onko sillä riittävästi tietoa toimeentulotuen myöntämiseen.


Ulkomaalaisten osuus tuen saajista kasvaa nopeasti

- Viime vuonna Helsingissä sai toimeentulotukea kaupungin sosiaaliviraston mukaan noin 9 100 ulkomaalaista.

- Ulkomaalaiset saavat Helsingin toimeentulotuista yhä suuremman osan.

- Viime vuonna toimeentulotuen asiakkaista oli jo 22 prosenttia ulkomaiden kansalaisia, ja tänä vuonna heidän määränsä on noussut yli 10 prosenttia.

- Kuntien on huolehdittava toimeentulotukimenoistaan itse, valtion osallistuu perustoimeentulotuen menoihin 50 prosentilla.

- Tälle vuodelle Helsinki on budjetoinut toimeentulotukeen 132 miljoonaa euroa, mutta summa ei riitä.

- Viime vuonna toimeentulotukibudjetti ylittyi reilulla viidellä miljoonalla eurolla, mutta tänä vuonna ylitys uhkaa kasvaa jo 22 miljoonaan euroon.

- Muiden EU-maiden kansalaisista eniten toimeentulotukea saavat Helsingissä virolaiset – viime vuonna heitä oli reilut tuhat. Venäläisiä toimeentuloasiakkaita oli yli 1 500.

- Koko maassa toimeentulotuki maksoi viime vuonna 650 miljoonaa euroa. Uudellamaalla tuen kustannukset olivat 165 euroa per asukas, kun Keski-Pohjanmaalla selvittiin 52 eurolla.