torstai 20. syyskuuta 2012

Yle: Uusia pakolaisia Pietarsaaren seudulle

Yle Pohjanmaa: Uusia pakolaisia Pietarsaaren seudulle 20.9.2012
Yle: Från Afghanistan till Österbotten

Pietarsaaren alueen kunnat ottavat vastaan tänä syksynä 50 kiintiöpakolaista. Pakolaisten kotouttamisen koetaan toimivan alueella hyvin.

Parin viime vuoden aikana Pietarsaaren seudulle on sijoitettu noin 170 kiintiöpakolaista. Tällä kertaa pakolaisia on 50 ja he tulevat Afganistanista.

- Olin hyvin iloinen kun kuulin että pääsen Suomeen, sanoo perheenisä Ebrahim tulkki Sediqi Miraghan välityksellä.

Ebrahim matkusti perheineen Teheranista Helsingin ja Amsterdamin kautta Kruunupyyhyn. Perheen uusi koti löytyy Luodosta.

Pakolaiskoordinaattori Ann-Bitt Kronqvistin mukaan aiemmin tulleiden pakolaisten kotoutuminen on sujunut erittäin hyvin. Myös alueen asukkaat ovat ottaneet pakolaiset hyvin mukaan esimerkiksi urheiluseuroihin ja yhdistystoimintaan. Myös ystäväperheitä on tullut lisää.

-----

Yle: Från Afghanistan till Österbotten

Kommunerna i Jakobstadsregionen tar i höst igen emot kvotflyktingar. Den här gången är det 50 afghaner som kommer.

- Jag har varit glad ända sedan första dagen jag hörde att vi får komma till Finland, säger trebarnspappan Ebrahim via tolken Sediqi Miragha.

Ebrahim och hans familj har rest från Teheran via Amsterdam och Helsingfors till Kronoby. Deras nya hem finns i Larsmo och genast de kommer får de åka hem till sin afghanska stödfamilj och äta tillsammans med dem.

På ett par år har Jakobstadsregionen tagit emot närmare 170 kvotflyktingar. Enligt flyktingkoordinator Ann-Britt Kronqvist har integrationen gått mycket bra. Hon säger att afghanerna är flitiga och har lärt sig svenska i rekordfart. Dessutom har regionens invånare tagit emot flyktingarna väl tex genom idrott och annat föreningsliv. Också vänfamiljerna blir allt fler.

Finland har förbundit sig till att ta emot 750 kvotflyktingar varje år, men det är sällan man verkligen når upp till den siffran. Orsaken är att så få kommuner är villiga att ta emot flyktingarna. Kronqvist påpekar att det egentligen inte alls är dyrt för kommunerna att ta emot kvotflyktingar eftersom staten betalar största delen av utgifterna.