torstai 20. syyskuuta 2012

Yle: Ulkomaalaisten työntekijöiden työoloissa puutteita

Yle Kymenlaakso: Ulkomaalaisten työntekijöiden työoloissa puutteita 20.9.2012

Ongelmia esiintyy varsinkin ravintola-alalla. Palvelualojen ammattiliiton mukaan työnantajat kiristävät ulkomaalaisia työntekijöitä ja maksavat liian pientä palkkaa.

Ulkomaalaisten työntekijöiden työoloissa on paljon puutteita. Palvelualojen ammattiliiton PAMin mukaan ulkomaalaisille työntekijöille maksetaan liian vähän palkkaa varsinkin ravintola-alalla. Työntekijöitä myös kiristetään työluvan epäämisellä.

PAMin aluetoimitsija Ismo Karstinen arvioi, että esimerkiksi Kouvolan seudulla noin kolmasosa käsitellyistä tapauksista koskee maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä tai työnantajia.

- Työnantaja pystyy painostamaan työntekijää pitkiin työpäiviin ja alipalkkaukseen. Työntekijä on heikossa asemassa työluvan suhteen, koska työlupa haetaan työnantajan kanssa yhteistyössä. Vakinaisen työluvan hakeminen kestää viisi vuotta. Sortaminen saattaa kestää koko tämän ajan.

Karstisen mukaan maahanmuuttajataustaisten työoloissa on yleensä isompia puutteita kuin suomalaisilla työntekijöillä.

- Suomalaisilla kyseessä on yleensä palkkasaatava tai työsuhteen irtisanominen. Ulkomaalaisella kyseessä on monta kertaa 16-tuntiset työpäivät ja jopa yli 20-tuntiset työpäivät. Heidän on pakko tehdä niin kuin työnantaja sanoo, sillä työluvan menettäessään he joutuvat takaisin lähtömaahan.

Ulkomaalaisia koskevia työsuhderikoksia tulee ilmi Kaakkois-Suomen alueella muutamia vuosittain, joista osa joutuu poliisitutkintaan. Ismo Karstinen pitää ilmitulleiden tapausten määrää suurena.

- Tämä on vain jäävuoren huippu, mitä meille tulee ilmi. Näkemyksemme mukaan tämä on hyvin yleistä. Kaakkois-Suomessa rajan läheisyys aiheuttaa ihan selkeästi sen, että trendi on nouseva.

Mistä on kyse?
- Maahanmuuttajien työoloissa esiintyy paljon puutteita
- PAMin mukaan varsinkin ravintola-alalla maksetaan liian vähän palkkaa
- Työnantajat saattavat kiristää työntekijöitä työluvan epäämisellä