torstai 20. syyskuuta 2012

Yle: Maahanmuuttajia kannustetaan vaaliuurnille

Yle Lahti: Maahanmuuttajia kannustetaan vaaliuurnille 20.9.2012

Maahanmuuttajat halutaan aktivoida äänestämään kunnallisvaaleissa.

Lahden kansanopistolla järjestetään torstain tilaisuus, jossa kerrotaan maahanmuuttajien vaikutusmahdollisuuksista. Tilaisuus on tarkoitettu sekä maahanmuuttajille että kaikille, jotka ovat halukkaita välittämään tietoa.

Tilaisuuteen on kutsuttu myös Lahden kaupunginvaltuuston edustajat kertomaan puolueiden ideologiasta ja maahanmuuttopolitiikasta.

Suomessa maahanmuuttajien osallistuminen kunnallisvaaleihin on ollut selvästi vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Maahanmuuttoasioiden kehittämispäällikkö Anne Saloranta Lahden sosiaali- ja terveystoimesta sanoo, että kyse on todennäköisesti tiedonpuutteesta.

- He eivät tiedä oikeudestaan äänestää. Toisaalta syy voi olla siinäkin, että he ovat asuneet Suomessa niin vähän aikaa, ettei kiinnostus politiikkaan ole vielä kasvanut. Tai sitten he eivät vain tiedä, mitä puoluetta äänestää.

Kuntavaalikampanjointi ja vaaleista saatava tieto tarjoillaan usein suomeksi, mikä tuo oman vaikeutensa maahanmuuttajille. Anne Salorannan mukaan tietoa kunnallisesta päätöksenteosta ei ole tarjolla riittävästi eikä oikeassa muodossa.

- Väitän, että ei ole. Tänä vuonna saman tyyppisiä tilaisuuksia on eri puolilla Suomea. Asiaan on viimein herätty.

Lahdessa vaalitilaisuuden maahanmuuttajille järjestävät Etelä-Suomen alueen etnisten suhteiden neuvottelukunta, Oikeusministeriö, Hämeen ELY-keskus, Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä maahanmuuttajapalvelut, Lahden seudun tulkkikeskus, Alipi-hanke (ESR) ja Lahden kansanopisto.