tiistai 18. syyskuuta 2012

Maria Lohela: Resurssit eivät riitä kaikkien maahanmuuttajien vastaanottoon

Turkulainen, kolumni: Maria Lohela: Resurssit eivät riitä kaikkien maahanmuuttajien vastaanottoon 18.9.2012

Alpo Lähteenmäki (vas.) on jättänyt toimenpidealoitteen maahanmuuttajakeskittymien purkamisesta. Kyseessä on tilanne, jonka luomiseen myös Vasemmistoliitto on politiikallaan osallistunut ollessaan hallitusvastuussa tai toimiessaan Turun kaupunginhallituksessa ja - valtuustossa.

Tein viime vuonna eduskunnassa talousarvioaloitteen, jossa esitin määrärahoja Varissuon työllisyystilanteen kohentamiseksi kaikkien asukkaiden osalta taustasta riippumatta. Vasemmistoenemmistöinen hallitus ei katsonut esitystä tarpeelliseksi. Lähteenmäen viittaamien asiantuntijoiden mukaan 20 prosentin maahanmuuttajaosuus on raja, joilloin alueen tasapainoinen kehitys vaarantuu. Nyt maahanmuuttajaväestön osuus Varissuolla lähentelee 40 prosenttia, mutta tähän asti se on vasemmiston mukaan ollut rikkaus ja voimavara. Asumiskeskittymien ongelmat ilmeisesti havaitaan vasta nyt.


Ratkaisuksi Lähteenmäki ehdottaa maahanmuuttajien tarpeet huomioivien asuntojen rakentamista ympäri kaupunkia. Kaupungin vuokra-asuntoja on jo nyt hajautettu ympäri kaupunkia. Ongelma ei ole asuntojen puute tai se etteikö niitä oltaisi hajautettu, vaan humanitääristen maahanmuuttajien määrä suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin.

Vasemmistolle saattaa tulla yllätyksenä, että yhteiskunnan resurssit ovat rajalliset ja vastaavat tehtyä työn määrää. Tällä hetkellä resurssit ovat vähissä. Kun ne eivät riitä vanhuspalveluihin, eivätkä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, ne eivät voi riittää ulkomaalaisten asumistarpeet huomioiviin keskusta-asuntoihinkaan.

Hallitusohjelmassa tuetaan EU:n yhtenäisen turvapaikkajärjestelmän luomista, johon sisältyy yhteiseurooppalainen turvapaikanhakijoiden taakanjakosopimus. Tällä sopimuksella eurooppalainen toimielin on mahdollisesti siirtämässä Suomeen jopa 20 000 turvapaikanhakijaa vuosittain muista Euroopan maista. Mihin Lähteenmäki ja vasemmistoliitto ajattelivat nämä henkilöt majoittaa ja millä rahalla? Tämä edellyttäisi kahden uuden Kaarinan kokoisen kaupungin rakentamista ja ylläpitoa kaikkine palveluineen joka kolmas vuosi. Heidän sijoittamisensa Turkuun aiheuttaisi asiantuntijoiden määrittelemän tasapainoisen kehityksen rajan ylittymisen koko Turussa noin kahdessa vuodessa.

Humanitäärisen maahanmuuton ongelmia ei voida ratkaista vain lisäämällä resursseja, vaan vastaanottomäärä on suhteutettava käytössä oleviin resursseihin.

Maria Lohela
Kansanedustaja (ps)